Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

София 13 °C
Варна 14 °C
Плов­див 11 °C
В. Тър­ново 12 °C
Русе 16 °C
   
Вестник Земя - първа страница

Пон25052015

Последно обновяване01:15:00

   Валута: 1 USD = 1.75191 BGN1 GBP = 2.74003 BGN1 CHF = 1.87754 BGN

Сръб­ски треньор в Лудогорец

Бъл­гар­с­кият фут­болен шам­пион Лудогорец прив­лече сръб­с­кия кон­диционен треньор Владимир Чеп­занович, обявиха медиите в запад­ната ни съседка. Те пуб­ликуваха сн…

От края на юни ще се кан­дидат­с­тва по мяр­ката „Млад фер­мер“

Земедел­с­ките произ­водители до 40-годишна въз­раст ще могат да кан­дидат­с­т­ват за европейско финан­сиране чрез проекти в края на след­ващия месец, съобщи министъ…

Путин задължи минис­т­рите да отчитат едри покупки

Рус­кият президент Владимир Путин под­писа закон, който задъл­жава членовете на правител­с­т­вото да отчитат раз­ходите си при всяка крупна покупка, независимо да…

В Рим и Ватикана честваха българския на 24 май

В Рим и Ватикана чес­т­ваха бъл­гар­с­кия на 24 май

Премиерът Борисов бе приет на аудиенция от папа Франциск

Вчера продъл­жиха най-големите извън Бъл­гария чес­т­вания на Деня на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и …

Путин одобри закон срещу враж­дебни чужди неп­равител­с­т­вени организации

Рус­кият президент Владимир Путин под­писа и обнародва закон, поз­воляващ на влас­тите да заб­раняват чуж­дес­т­ранни организации в Русия, считани за “нежелателни“…

Обявиха за блажен засреляния архиепископ Оскар Ромеро

Обявиха за блажен зас­реляния архиепис­коп Оскар Ромеро

Сал­вадор­с­кият архиепис­коп Оскар Ромеро беше обявен за блажен — пос­лед­ната стъпка преди канонизирането, 35 години след като през 1980 г. бе зас­т­релян пред о…

Обаче

 

Икономика

Култура

Спорт