Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2)

Румен Радев в Москва: Русия е важен партньор за нас!

Румен Радев в Москва: Русия е важен партньор за нас!

• Премиерът Дмит­рий Мед­ведев се обяви за активизиране на икономичес­ките ни връзки

• Пред­с­тои визита и на Бойко Борисов в Русия, пот­вър­диха от Кремъл

• Днес в Сочи дър­жав­ният глава ще се срещне с рус­кия лидер Владимир Путин

Президен­тът Румен Радев започна вчера дъл­гоочак­ваното работно посещение в Русия. Бъл­гар­с­ката делегация прис­тигна на летище “Внуково 2“ в рус­ката столица и се отп­рави за среща с министър-председателя Дмит­рий Мед­ведев в Кремъл.

“Най-важни са икономичес­ките отношения между двете страни, особено в областта на енер­гетиката“, заяви Радев пред „Епицен­тър” в началото на визитата. “Нашите народи са свър­зани в дъл­гогодишна дружба и духовна близост и в този кон­текст вашата визита има особено значение“, заяви Дмит­рий Мед­ведев в…

Прочети още…

БСП разкри скандални електорални практики на ГЕРБ

БСП разкри скандални електорални практики на ГЕРБ

Кирил Добрев: Галиче показва как ГЕРБ печелят избори от 10 години

Галиче е олицет­ворение на това как ГЕРБ правят избори и печелят избори 10 години, заяви на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП зам.-председателят на пар­тията Кирил Доб­рев. Поводът за брифинга в чер­вената цен­т­рала бяха час­тич­ните избори във врачан­с­кото село. Там се оказало, че в под­вижна сек­ция гласували 52 избиратели, докато прак­тиката дори в облас­тни цен­т­рове била от тази услуга в деня на вота да се въз­пол­з­ват двай­сетина…

Прочети още…

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и устой­чиво раз­витие във Варна. В проекта вече са се включили 8 дет­ски заведения в страната, комен­тира БНТ. Пол­з­ването на метални инок­сови чаши ще спомогне за опаз­ване на окол­ната среда, а освен това ще пред­пази здравето на децата, твър­дят от общес­т­вения цен­тър. Ако на един млад човек още от ранна дет­ска въз­раст му съз­дадеш навик, че пие и хвърля, как после като…

Прочети още…

По „Вяра” на Вапцаров писаха 55 хиляди абитуриенти

По „Вяра” на Вапцаров писаха 55 хиляди абитуриенти

55 000 дванадесеток­лас­ници бяха на изпит по Бъл­гар­ски език и литература вчера. За втора поредна година матурата ще се проведе на два модула, съобщи „Нова телевизия”. Пър­вият е с продъл­жител­ност един час и пред­с­тав­лява тест на въп­роси от зат­ворен тип. На вторият модул на зрелос­т­ниците се падна стихот­ворението “Вяра“ на Никола Вап­царов. За препис­вачи деб­неха повече от 10 хиляди квес­тори. Те “охраняваха“ клас­ните стаи, коридорите, и дори санитар­ните възли. Срещу опитите за препис­ване и тази…

Прочети още…

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие