Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП се обяви за предсрочни парламентарни избори

БСП се обяви за предсрочни парламентарни избори

БСП се обяви за предсрочни парламентарни избори

На 49-тия си Кон­г­рес БСП се обяви за пред­с­рочни избори. Кон­г­ресът на левицата започна с едночасов док­лад на бив­шия пред­седател на пар­тията Михаил Миков, който заяви, че кур­сът на БСП оттук трябва да е един — пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. Миков заяви, че основна задача на БСП е да каже, че улт­ранеолиберал­ният модел на управ­ление у нас има алтер­натива и БСП е неин основен носител. В речта си той посочи, че бъл­гар­с­ката демок­рация е болна, защото хората нямат доверие в инс­титуциите и политиката. Миков засегна и пред­с­тоящите президен­т­ски избори като отбеляза, че от тях ще стане ясно какво е доверието в БСП. По думите му кан­дидат­п­резиден­т­с­ката двойка на пар­тията трябва да бъде еманация на национал­ното самочув­с­т­вие, суверен­ност и дър­жав­ност. Според него бъдещият дър­жавен глава трябва да бъде родолюбив, пат­риотичен, глава на нацията, да пази кон­с­титуцията и да защитава устоите на социал­ната дър­жава. Миков отчете като основни проб­леми в страната бед­ността, неравен­с­т­вото в раз­витието на регионите, демог­раф­с­ката криза, образованието и здравеопаз­ването. Лидерът на БСП каза още, е Бъл­гария не е фрон­това или воюваща страна, още по-малко с Русия и се обяви срещу Тран­сат­лан­тичес­кото споразумение (TTIP) на ЕС със САЩ. Миков раз­к­ритикува и водената от страната вън­шна политика и комен­тира, че е недопус­тимо примирението, с което правител­с­т­вото е приело споразумението между ЕС съюз и Турция.Конгресът на БСП се проведе на 7 и 8 май в зала 1 на НДК. На форума присъс­т­ваха повече от 700 делегати и над 2000 гости. Сред присъс­т­ващите бяха лидерът на ПЕС Сер­гей Станишев и генерал­ният сек­ретар на Социалис­тичес­кия интер­национал Луис Аяла.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...