Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Антикорупционният закон на Кунева мина поправителния изпит

Антикорупционният закон на Кунева мина поправителния изпит

Антикорупционният закон на Кунева мина поправителния изпит

След като бе отхвърлено миналата година, предложението на вицепремиера все пак бе прието на първо четене със 130 гласа „за“

С под­к­репата на 130 депутати Законът за предот­в­ратяване на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобито имущес­тво, внесен от вицеп­ремиера и минис­тър на образованието Мег­лена Кунева, мина на първо четене. С приетия закон се съз­дава Национално бюро за предот­в­ратяване на коруп­цията и отнемана не незаконно придобитото имущес­тво, предаде Аген­ция „Фокус“. „Против“ гласуваха 28 народни пред­с­тавители, а 13 се въз­дър­жаха. Пред­видено е законът да влезе в сила в 6-месечен срок от обнарод­ването му, като един­с­т­вено раз­поред­бите, свър­зани с кон­с­т­руирането на Национал­ното бюро за борба с коруп­цията, влизат в сила три дни след обнарод­ването му. Приетият законоп­роект урежда прин­ципите и механиз­мите за предот­в­ратяване на коруп­ционно поведение на лицата, заемащи висши пуб­лични длъж­ности, както и прин­ципите и механиз­мите за отнемане в полза на дър­жавата на незаконно придобитото имущес­тво. По време на дебатите от БСП бяха категорични, че нямат никакви намерения да плащат смет­ките на управ­ляващите. Народ­ният пред­с­тавител от „БСП лява Бъл­гария“ Манол Генов призова да бъде нап­равен така Антикоруп­цион­ният закон, че да не поз­волява реп­ресия срещу определени хора. Друг депутат от левицата — Кирил Доб­рев, бе категоричен, че законът налагал много очак­вания и надежди, които обаче ще си останат само очак­вания. Още преди да бъде приет, Доб­рев успокои Кунева, че законът ще мине, защото това е цената за спасяване на властта. По думите му 85% от тек­с­товете в нас­тоящия закон пов­тарят досегаш­ните норми, освен детек­торът на лъжата, с който ще се проверяват служителите. „Бихте ли го проб­вала първа“, обърна се Кирил Доб­рев към вицеп­ремиера, след което определи, че основ­ният механизъм на новия закон са аноним­ките и прин­ципа „виновен до доказ­ване на против­ното“. „Как съчетавате тази нежна европейска душа и сталин­ски пох­вати“, попита още Кирил Доб­рев. От АБВ също не под­к­репиха закона. По думите на депутата Иван Славов с един един­с­т­вен закон няма как да се пребори коруп­цията, а неп­рецизираните правни понятия могат да доведат до това, законът да се изпол­зва за политическа раз­п­рава с пред­с­тавителите на властта. „Този закон е напълно излишен и е прах в очите на хората“, категоричен бе и лидерът на „Атака“ Волен Сидеров. „Не е работа на прос­вет­ния минис­тър да внася закон за борба с коруп­цията“, добави Сидеров. Според него с този проект Кунева подава заявка в ЕК отново да стане еврокомисар. „Най-корумпираните ни посоч­ват с пръст проб­лемите с коруп­цията“, изригна Сидеров.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...