Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

Стабилно политическо мнозин­с­тво, в рам­ките на този пар­ламент, не може да бъде пос­тиг­нато. Пър­вос­тепен­ната ни политическа цел в нас­тоящия политически сезон е пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори след президен­т­с­ките. Тази заявка нап­рави от пар­ламен­тар­ната трибуна народ­ният пред­с­тавител и пред­седател на ДПС Мус­тафа Карадайъ в дек­ларация на ПГ на фор­мацията. По думите му новата пар­ламен­тарна сесия започва в ситуация на остра криза на сигур­ността и липса на ясна визия за бъдещето, както на Бъл­гария, така и на Бал­каните, Европа и света като цяло. „Политиката на ДПС е да има сигур­ност в Бъл­гария и региона, но за това трябва да се прави политика на баланси във всеки кон­к­ретен момент и всеки кон­к­ретен политически акт да е свър­зан с този кон­текст. Не трябва да си въоб­разяваме, че това, което правим като политика в пар­ламента, няма връзка и със световна политика, европейска, регионална и т.н.“, посочи Карадайъ. Карадайъ посочи, че ДПС раз­г­лежда президен­т­с­ките избори не като отделно и изолирано политически събитие, а като част от процеса на префор­матиране на политичес­ката кон­фигурация в Бъл­гария. „Политическа стабил­ност означава сигур­ност на граж­даните и стабил­ност на инс­титуции. На първо място стабилен пар­ламент. Стабилен пар­ламент е този, в който има ясно определено и ценностно-хомогенно управ­ляващо мнозин­с­тво. В този пар­ламент такова мнозин­с­тво просто няма. Управ­ляващата коалиция, поне по споразумение, беше със­тавена от ГЕРБ и Рефор­матор­с­кия блок, с под­к­репата на Пат­риотич­ния фронт и АБВ. Пос­лед­ните оттег­лиха под­к­репата си. Рефор­матор­с­кия блок от една година е на две скорости — по-скоро на задна“, заяви Карадайъ.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие