Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Правителството в оставка постави на риск живота на стотици хора

БСП: Правителството в оставка постави на риск живота на стотици хора

БСП: Правителството в оставка постави на риск живота на стотици хора

За съжаление нав­ръх Нова година тряб­ваше да наб­людаваме как поради непод­гот­веност и лоша организация стотици граж­дани бяха оставени да нощуват нас­ред пътя при екс­т­ремални условия. Магис­т­рала Тракия, гор­достта на два ман­дата, се оказа неп­роходим капан в навечерието на големия праз­ник, когато хората пътуват най-много.“ Това обявиха от БСП в своя позиция по повод инцидента на магис­т­рала Тракия, при който стотици хора останаха блокирани между Петолъч­ката и Бур­гас в продъл­жение на денонощие. „Свик­нахме вече с без­помощ­ността на това правител­с­тво, но не можем да се примирим с неговия цинизъм. Виновни ще се окажат пак или шофьорът на някой ТИР, или админис­т­ративен ръководител, който не бил зат­ворил пътя. Но чия е вината, че един и същи проб­лемен учас­тък съз­дава еднотипни проб­леми всяка година и нищо не се пред­п­риема? Кой е отговорен, че цяла нощ бед­с­т­ващите не са видели пред­с­тавител на инс­титуция, нито са получили някаква инфор­мация– за тях, за колите им, за обс­танов­ката? Що за ред е този, в който инс­титуциите чакат министър-председателят да се появи по телевизията, за да се задейс­т­ват?“- се казва още в позицията на БСП. Социалис­тите сочат като отговорен президента Плев­нелиев, който остави това правител­с­тво в оставка на власт: „Пос­тавен е на риск животът на стотици хора. Блокирани бяха основни тран­с­пор­тни коридори преди праз­ниците заради некадър­ността на Борисов и ком­пания.“ От левицата заявяват, че този инцидент е още един аргумент за това, че правител­с­т­вото на Бойко Борисов тряб­ваше да си тръгне много по– рано, за да има отговорни за подобни случаи, както и адек­ватна реак­ция, когато граж­даните се нуж­даят от помощ и сигур­ност. „Никой не управ­лява никакви процеси. Правител­с­т­вото в оставка върви след събитията. Може би АПИ се е зах­лас­нала с обявената на 29.12.2017 голяма поръчка за над 200 млн.лв. за новата тол сис­тема и са заб­равени основни задъл­жения.“- се изтъква в позицията на БСП.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...