Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Родители на протест в подкрепа на лекар от „Пирогов”

Родители на протест в подкрепа на лекар от „Пирогов”

Родители се съб­раха на протест пред “Пирогов“, за да под­к­репят напус­налия завеж­дащ специализираната клиника по дет­ска ортопедия и трав­матология. Пред „Нова телевизия” те споделиха, че условията в отделението наис­тина не са добри, но след като д-р Атанас Кацаров е зас­танал начело на отделението, обс­танов­ката се е подоб­рила.

Самият д-р Кацаров сподели, че напуска, защото не му харесва какво се случва в “Пирогов“. Той не е съг­ласен с промяната на плана за ремонта на дет­с­ките клиники.

“Аз съм трън в очите на много хора. За да запазя клиниката, явно трябва да се махна“, под­черта специалис­тът.

Той обясни, че кон­ф­лик­тът идва от това, че ремон­тът раз­бива работата им. Отделенията се натик­вали в няколко стаи на четири раз­лични етажа, далеч от операцион­ните.

Още 7 заяв­ления за напус­кане на лекари са подадени досега в в клиниката.

Кацаров смята, че потър­певши ще са пациен­тите, защото лекарите няма как да следят неп­рекъс­нато със­тоянието им. Не можело да се тича по етажите.

Меж­дув­ременно дирек­торът на бол­ницата проф. Асен Бал­тов увери пред БНТ, че клиниката няма да бъде зак­рита.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...