Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 110 наши военни заминават за Афганистан

110 наши военни заминават за Афганистан

Кон­тин­гент в със­тав от 110 воен­нос­лужещи, от които 8 жени, заминава от Бъл­гария за Афганис­тан, съобщи Минис­тер­с­т­вото на отб­раната. Бъл­гар­с­ката мисия ще бъде част от меж­дународ­ната мисия на НАТО „Решителна под­к­репа“. Основ­ната част от 33-тия бъл­гар­ски военен кон­тин­гент е от със­тава на 61-ва Стрям­ска механизирана бригада. Той включва група за охрана, екип от съвет­ници, щабни офицери в щаба на мисията на НАТО. Национален коман­дир на кон­тин­гента е пол­ков­ник Христо Атанасов, дър­жавен екс­перт в Инс­пек­тората на Минис­тер­с­т­вото на отб­раната. Учас­т­вал е в меж­дународна мисия на Бъл­гар­с­ката армия в Афганис­тан през 2010 г. Коман­дир на групата за охрана от със­тава на меж­дународ­ната мисия в Афганис­тан е капитан Ивайло Алек­сов от 2-ри механизиран батальон от със­тава на 61-ва Стрям­ска механизирана бригада. Това е неговото второ учас­тие в меж­дународна мисия.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...