Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Само от пет човека зависят докладите по наблюдението над България и Румъния

Само от пет човека зависят докладите по наблюдението над България и Румъния

Основ­ният екип от служители, вземащи пряко учас­тие в Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка, е със­тавен от двама мес­тни съвет­ници, раз­положени съот­ветно в София и Букурещ, които работят по МСП на пълно работно време, и трима служители в Брюк­сел, които работят по МСП час­тично. Те са прик­репени към Генерал­ния сек­ретариат. Това заяви пър­вият зам.-председател на Европейс­ката комисия Франс Тимер­манс в отговор на въп­рос, изп­ратен от бъл­гар­с­кия евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. От Европейс­ката комисия заявиха още, че служителите имат раз­нооб­разни профили, включително юридически, и могат освен това да раз­читат на правен екс­пер­тен опит, включително на юридичес­кия опит на свои колеги, по-конкретно от Прав­ната служба и Европейс­ката служба за борба с измамите, както и от Генерал­ните дирек­ции „Правосъдие и пот­ребители“, „Миг­рация и вът­решни работи“, „Вът­решен пазар“, „Регионална и селищна политика“ и „Трудова заетост, социални въп­роси и приоб­щаване“, в зависимост от случая. За изгот­вянето са изпол­з­вани също и вън­шни екс­пер­тни становища на специалисти от други държави-членки, като нап­ример съдии и прокурори, включително и във връзка с тех­ничес­ката помощ, предос­тавяна от Служ­бата за под­к­репа на струк­тур­ните реформи. От кабинета на Франс Тимер­манс обаче не дават отговор на въп­роса колко струва на европейс­кия данъкоп­латец изгот­вянето на док­лад по Механизма, вкл. под­гот­вител­ната работа по него.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...