Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Скандал! Турските власти агитират в подкрепа на ДОСТ

Скандал! Турските власти агитират в подкрепа на ДОСТ

Скандал! Турските власти агитират в подкрепа на ДОСТ

Социалният министър Мехмет Мюеззиноглу призова българските изселници да гласуват масово за партията на Лютви Местан

С всеки изминал ден връз­ките между фор­мацията на Лютви Мес­тан — ДОСТ и тур­с­ките власти става все по видима и неп­рик­рита. Пос­лед­ният пример за това е реч на тур­с­кия минис­тър на труда и социал­ните грижи Мех­мет Мюез­зиноглу, който призова бъл­гар­с­ките изсел­ници да гласуват масово на изборите на 26 март, като специално под­черта под­к­репата на Тур­ция за ДОСТ. “Всеки, който има право на вот, трябва неп­ременно да се яви да гласува. Всеки един глас е важен, не смятайте, че вашият глас няма да има значение. Ние, граж­даните на Репуб­лика Тур­ция, трябва да осигурим излизането на коалицията ДОСТ на предни позиции в изборите в името на по-доброто бъдеще на сънарод­ниците в Бъл­гария“, каза минис­търът по време на среща с пред­с­тавители на организациите на бъл­гар­с­ките изсел­ници, която се със­тоя в Истан­бул и бе масово посетена. Пред­седателят на Дружес­т­вото за кул­тура и сът­руд­ничес­тво на бъл­гар­с­ките турци Бул­тюрк в Истан­бул Рафет Улутюрк съобщи, че с решение на тур­с­кото правител­с­тво онези бъл­гар­ски граж­дани от тур­ски произ­ход, които към момента пребивават без визи в Тур­ция, на прак­тика нелегално, ще може еднок­ратно, без да плащат глоби на границата, да отидат Бъл­гария и да се вър­нат, за да упраж­нят вота на 26 март. “Нека да не раз­пиляваме този шанс, който ни се дава, и да се явим пред избор­ните урни, за да набележим бъдещето на тур­ците в Бъл­гария, която се намира на политически кръс­топът“, заявява в пис­мено изяв­ление пред­седателят на изсел­ничес­кото дружес­тво. Мюез­зиноглу съобщи, че правител­с­т­вото в Анкара ще улесни прес­тоя на бъл­гар­с­ките граж­дани от тур­ски произ­ход в страната. “Ние ще удъл­жим за нашите сънарод­ници– изсел­ници от Бъл­гария и бал­кан­с­ките дър­жави, прес­тоя в страната на пет години, кол­кото са необ­ходими, за да бъдат приети за тур­ски граж­дани“, каза още минис­търът.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...