Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 124, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Едва 49% от българите вярват на европейските институции

Едва 49% от българите вярват на европейските институции

Бъл­гар­с­ките граж­дани запаз­ват нивата на одоб­рение към Европейс­кия съюз и неговите инс­титуции и са склонни да се доверяват повече на тях, откол­кото на национал­ните инс­титуции. Това сочат резул­татите от допит­ването Евробарометър 86, проведен в края на миналата година, съоб­щиха от Европейс­ката комисия. Въп­реки това, по-малко от половината от бъл­гар­с­ките граж­дани — 49%, имат доверие на Европейс­кия съюз, докато 34% изпит­ват недоверие, а 17% не могат да преценят. Така страната ни се нарежда на шесто място сред всички-страни членки по степен на доверие към Съюза след Литва (55% доверие), Малта (52%), Румъния (52%), Люк­сем­бург (51%) и Фин­лан­дия (51%). Също 49% от бъл­гарите имат доверие на Европейс­кия пар­ламент, докато доверието в бъл­гар­с­кото Народно съб­рание е 15%. Доверието в Европейс­ката комисия е 47%, а това в национал­ното правител­с­тво (към момента на проуч­ването през есента на 2016 г.) — 22%. Традиционно, бъл­гар­с­ките граж­дани свър­з­ват Европейс­кия съюз и член­с­т­вото на страната ни в него с въз­мож­ността за свободно прид­виж­ване, работа и живот в раз­лич­ните страни-членки. Именно това е и европейс­ката политика, която се пол­зва с най-висока степен (87%) на общес­т­вено одоб­рение у нас. Други европейски политики, които се пол­з­ват с широка под­к­репа сред бъл­гарите са тези в областта на отб­раната и сигур­ността (72%) и в областта на миг­рацията (68%).

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...