Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдят председател на читалище за щети от над 611 000 лв.

Съдят председател на читалище за щети от над 611 000 лв.

Окръж­ната прокуратура в Доб­рич предаде на съд пред­седател­ката на читалище “Йор­дан Йов­ков — 1870 г.“ за прес­тъп­ление по служба, с което са нанесени вреди за 611 885 лева. Прес­тъп­лението, за което обвиняемата Юлия С. на 52 г. ще отговаря, е извър­шено при условията на продъл­жавано десет години деяние, съобщи прес­цен­търът на Апелатив­ната прокуратура. Като пред­седател обвиняемата е тряб­вало да организира дей­ността на читалището съоб­разно закона, устава и решенията на общото съб­рание, както и да кон­т­ролира изпъл­нението на задъл­женията на “Карина 90ООД, произ­тичащи от под­писаните четири договора за съв­мес­тна дей­ност. Зад юридичес­кото лице стоят братята Ивелин и Димитър Иванови, по-известни в Доб­рич с учас­тието си в силовите струк­тури на прехода с прякора Котараците, посоч­ват от прес­служ­бата на Апелатив­ната прокуратура. По договорите фир­мата е тряб­вало да проек­тира, ремон­тира и обзаведе за своя сметка помещения в читалището. Срещу нап­равените инвес­тиции фир­мата получила под наем 117 квад­ратни метра зас­т­роена площ по пър­вите два договора и 345 квад­ратни метра по вторите два договора. В касата на читалището не е пос­тъпила и стотинка от наемите за времето от поемането на пред­седател­с­кия пост до освобож­даването на Юлия С. от длъж­ността с определение на Окръж­ния съд.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...