Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: За първи път в кампания се акцентира на етническия мир

Вицепрезидентът: За първи път в кампания се акцентира на етническия мир

Нас­тоящата предиз­борна кам­пания е пър­вата, в която се пос­тавят подобни проб­леми, включително с опас­ност за етничес­кия мир в дър­жавата, заяви в ефира на БНР вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария Илияна Йотова. Тя обясни, че Бъл­гария е един от доб­рите примери в Европа с добър етнически мир в страната. По отношение на намесата на Тур­ция във вът­реш­ните работи на Бъл­гария, Йотова заяви, че позицията, която е изразил дър­жав­ният глава Румен Радев, е дос­татъчно категорична и от висотата на този пост към този момент тя е дос­татъчна. „Не искам да комен­тирам позицията на министър-председателя, на отделни минис­три. Опит­вам се да вляза в тях­ното положение. В момента Бъл­гария е една сед­мица преди пар­ламен­тарни избори. Едно доста сериозно нап­режение както в страната, така и в цяла Европа. Донякъде споделям желанието и това, което демон­с­т­рират — за повече пред­паз­ливост, за това да се нап­рави всичко въз­можно да не ескалира нап­режението, защото са много деликатни въп­росите, които се засягат в тази изборна кам­пания“, комен­тира Илияна Йотова. По думите ѝ европейс­ките дър­жави реагират също пред­паз­ливо. Не на пос­ледно място, вицеп­резиден­тът бе категоричен, че е време ЕС да ревизира споразумението си с Тур­ция, което се прев­ръща в сериозен проб­лем.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие