Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Истанбул: Колкото повече гласове имаме в България, толкова повече влияние

Истанбул: Колкото повече гласове имаме в България, толкова повече влияние

Кол­кото повече гласове за изборите в Бъл­гария, тол­кова по-голям шанс имаме за влияние там, за да повишим стан­дарта на живот на нашите хора и това може да стане както с научни методи, така и с увеличаване на икономичес­ката актив­ност. Този призив отп­рави околийс­кият управител на истан­бул­с­ката община Бай­рам­паша Осман Аслан Джан­баба, цитиран от БГНЕС. Мес­т­ният пред­с­тавител на тур­с­ката дър­жава взе учас­тие в тематич­ната кон­ферен­ция „Бит­ката при Чанак­кале и бъл­гар­с­ките турци“, организирана от изсел­ничес­ката организация Бул­тюрк в Истан­бул и посочи механиз­мите за сближаване между тур­с­ката общ­ност в Бъл­гария и Тур­ция. „Сега имаме шанса отново да въз­дейс­т­ваме на Бал­каните по мирни пътища, без това да бъде зап­лаха за някого, но ние трябва док­рай да бъдем активни и да изпол­з­ваме всич­ките си права“, посочи той. И увери, че Бъл­гария може да стане още по-близка на Тур­ция, която пък ще пос­тигне това с ефек­тив­ните методи на науката, а така ще скочи и ръс­тът на икономичес­кото й раз­витие. Джан­баба акцен­тира на факта, че Бал­каните са жиз­нена територия на Осман­с­ката империя, поради което въз­дейс­т­вието върху тур­с­ките общ­ности е от особена важ­ност за бъдещето им. „В името на това трябва да се работи неуморно. Трябва да под­к­репим единението на тур­ците в Бъл­гария, а те трябва да гласуват на всяка цена. Нас­тоявам те да се включат на 100% в политиката“, под­черта истан­бул­с­кият управител. Кметът на общината Атилла Айдънер посочи, че осман­с­ката цивилизация в продъл­жение на много години е вкоренила дъл­боко историчес­кото си нас­лед­с­тво, което може да се види във всеки бъл­гар­ски град. Лидерът на Бул­тюрк Рафет Улутюрк пък заяви, че организацията му следва стъп­ките към целта, набелязана от Репуб­лика Тур­ция. Общин­с­кият съвет­ник от управ­ляващата в Тур­ция ПСР и член на национал­ния съвет на бъл­гар­с­ката пар­тия ДОСТ Расим Бил­гехан съобщи, че е ангажиран с мобилизацията на избирателите на ДОСТ за пар­ламен­тар­ния вот в Бъл­гария, но към момента дек­ларации за гласуване са подали 19 000 души. Изсел­ничес­ката организация Бул­тюрк през 2010 г. проведе анкета в 8 града в Бъл­гария с цел да установи наг­ласите на бъл­гар­с­ките турци за евен­туал­ното въз­с­тановяване на старите тур­ски наз­вания на градове и мес­т­ности, тя съдър­жаше ред други провокативни въп­роси.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...