Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Омбудсманът и КНСБ с мерки срещу некоректните работодатели

Омбудсманът и КНСБ с мерки срещу некоректните работодатели

КНСБ и омбуд­с­манът Мая Манолова внесоха в НС законодателни мерки срещу екс­п­лоатацията на труд и модер­ното роб­с­тво в 21 век. “Ежед­невно сме залети от жалби срещу работодатели, които не плащат зап­лати, осигуровки, извън­реден труд и не изпъл­няват своите социални ангажименти“, обяви общес­т­веният защит­ник и добави, че й се налага ежед­невно да гаси пожари. Над 20 казуса са причината за тези промени. За пример Манолова даде Бобов дол, Варна, София, Дуп­ница и други. „Това са случаи на екс­п­лоатация, на “модерно роб­с­тво“, работ­никът работи без­п­латно, не му се плаща, а семейс­т­вата им гладуват. Част от тези случаи са вбесяващи, няколко пъти съм била на място, споделям гнева и отчаянието на работ­ниците“, категорична е Манолова. В отговор на тези тен­ден­ции, омбуд­с­манът и КНСБ пред­лагат да се заб­рани продаж­бата на фирми на клошари, да се заб­рани продаж­бата на пред­п­риятия и дружес­т­вени дялове без работодателите да са изп­латили всичко дъл­жимо на своите работ­ници. “Пред­лагаме да се даде въз­мож­ност на работ­ниците да започ­ват произ­вод­с­тво по несъс­тоятел­ност, когато работодателите им са в неп­латежос­пособ­ност“, обясни Мая Манолова. Според нея трябва да се заб­рани на фирми, които не са си платили зап­латите и осигуров­ките да учас­т­ват в общес­т­вени поръчки. Омбуд­с­манът и КНСБ искат да се раз­ширят правомощията на Инс­пек­цията по труда.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...