Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21042018

Брой 77, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.57958 BGN1 GBP = 2.24873 BGN1 CHF = 1.63312 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

Държавното обвинение се отчете за дейността си през 2016 г.

В доклада на главния прокурор се отчита намаляване на броя на прекратените производства и върнатите от съда дела

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе във Висшия съдебен съвет Доклад за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2016 г., съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Освен цялостната дейност напрокуратурата за 2016 г., в доклада е направен и сравнителен анализ с данните от предходните две години. Основните резултати, тенденции и изводи в доклада са разделени на няколко направление. Относно наказателните производства, в доклада се посочва, че делът на решените спрямо наблюдаваните преписки е трайно висок е — 95,6%, при 95,4 % за 2015 г. и 96% за 2014 г. Отчита се сериозен ръст и при бързите (21,3%) и незабавните (41,1%) производства. Нарастват внесените в съда прокурорски актове при известен спад на предадените на съд лица. Намалява броят на прекратените и спрените производства. Според отчета на главния прокурор се наблюдава и устойчива тенденция на досъдебни производства, приключили в срок до 7 месеца — 74 % от делата за 2016 г., при 75 % за 2015 г. На този фон продължава да намалява делът на върнатите от съд дела — 4,9% за 2016 г., при 5,1% за предходната година. Запазва се високото ниво на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт — 97,5%, при 97,2% за 2015 г., респективно това означава намаляване на оправданите с влязъл в сила съдебен акт лица. Запазва се висок делът на приведените в изпълнение осъдителни присъди и санкционни решения. Намаляват неприведените поради укриване на лицата присъди — 2% от общо получените. Намаляват и случаите на осъдителни решения срещу прокуратурата. По второто направление — делата от особен обществен интерес, се отчита трайна тенденция на нарастване на броя на наблюдаваните производства, на внесените в съд прокурорски актове и на обвиняемите лица. Значително е намалял относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове. Положителни са констатациите и при върнатите дела за корупционни престъпления — 11,8% от внесените прокурорски актове, при 19,6% за 2015 г. и 18,5 % за 2014 г. От прокуратурата дават и насоки за необходимите мерки и законодателни промени. „Остават актуални значителна част от констатираните от прокуратурите в предходни периоди проблеми — трудности при осигуряване на експерти и тяхното ресурсно обезпечаване; осигуряване на адекватни материални условия на труд на магистратите и служителите и др.“, се казва в отчета на Сотир Цацаров. Основните предложения са свързани с преодоляване на прекаления формализъм на наказателния процес и въвеждане на действащи ускорени процедури и средства, както и със създаване на наказателно-правни норми, които да съответстват на обществено — икономическите и социалните отношения.

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие