Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Правителството е пред пълен провал за председателството на ЕС

БСП: Правителството е пред пълен провал за председателството на ЕС

БСП: Правителството е пред пълен провал за председателството на ЕС

Искаме да прочетем договора с Македония и да го коментираме, категорична е Корнелия Нинова

Правител­с­т­вото е пред пълен провал за пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС. Не може пред­седател­с­т­вото да е едни кражби на едни плочки пред НДК“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред Дарик радио. Според нея приоритетите и политиките отдавна е тряб­вало да са внесени в пар­ламента. „Борисов под­писа някакви приоритети с трой­ката, но не сме ги приели в пар­ламента и общес­т­вото не ги е чуло“, допълни тя и посочи пример, че естон­с­кият премиер е обсъдил с тех­ния пар­ламент, преди да под­пише. „Борисов си прави как­вото иска и си живее в премиер­ска репуб­лика“, комен­тира тя. Нинова заяви, че е попитала Борисов дали по време на срещата си Мер­кел се е съг­ласявал да имаме квота за миг­ран­тите. „Ако да — колко ще приемем, ако не — ще има ли наказателна процедура? Той не ми отговори. Борисов твърди, че нямаме проб­лем с миг­ран­тите, но ги хванаха по средата на Бъл­гария в автобус, който катас­т­рофира“, каза още тя. По повод пред­ложението на управ­ляващите за изс­луш­ване на генералите в пар­ламента, преди да бъдат наз­начени от президента, Нинова обясни, че е нарушение на Кон­с­титуцията. „Те искат да добавят със закон и пар­ламен­тът да се намесва“, допълни тя. Нинова обясни, че в закона пише, че това изс­луш­ване няма да влияе на решенията на президента. „Тогава защо го правят? Отговорът е — за да се запоз­наем. Това е пар­ламент, а не сайт за запоз­нан­с­тво. Сега има комисия, в която могат да ги изс­лушат“, категорична е тя. Ниново комен­тира друг мотив за внасянето на този закон — за да се повиши авторитетът на армията. „Пар­ламент с под­к­репа от 9% ще повиши авторитет на армия с под­к­репа от 32%. Как ще стане това?“, попита лидерът на левицата .

Пред­седателят на БСП припомни, че на КСНС са пос­тиг­нали съг­ласие за няколко неща и са пос­тавили срокове. „Още вътре стана ясно, че те няма да ги изпъл­нят. До 20 юни да има кон­к­ретен план как ще се попълни лич­ният със­тав на МВР и отб­раната. Мина тази дата и такъв план няма. Говорим за високи тех­нологии — самолети, фрегати и т.н., а няма хора, които да ги управ­ляват“, каза още тя. По ней­ните думи в отб­раната искат 6000 души, в полицията също се нуж­даят от хора. „Те ходят със скъсани кубинки, купуват си сами унифор­мите. До 30 юни тряб­ваше да има кон­к­ретен план за ускорена модер­низация на армията. Не само, че не стана ускорена, а онзи ден МС е спрял модер­низацията. Против съм едно да се говори, друго да се прави. Докол­кото зависи от мен, това няма да се случи“, категорична е тя.

Лидерът на БСП бе категорична също така, че от Позитано 20 искат да се запоз­наят с договора за доб­росъсед­с­тво с Македония преди той да бъде под­писан. „Да не се под­писва договорът за доб­росъсед­с­тво с Македония е лична позиция на Валери Жаб­лянов. По време на срещата със Зоран Заев го под­к­репихме в усилието му да подобри отношенията“, обясни пред­седателят на БСП. Според нея целият регион ще има полза от това. „Стана такава суматоха за този договор, а никой не го е виж­дал. Дайте да го прочетем и ще кажа точка по точка за какво сме за и против“, посочи тя.

Нинова комен­тира и друг наболял проб­лем — интег­рацията на ромите. „Трябва да се спре да се краде от парите за интег­рация на ромите. Наляха се много пари през годините, а резул­тат — никакъв“, акцен­тира Нинова. Тя е на мнение, че неп­ременно трябва да се образоват тези хора, но пред­ложението да се обикаля из селата с полицаи и да ги водят на училище, не изг­лежда работещо. „Няма училища в мал­ките населени места. Трябва да се прераз­г­ледат делегираните бюджети“, каза тя.

По повод памет­ника на Буз­лу­джа, Нинова обясни, че намерението на левицата за него е в дъл­гос­рочен план. „На първо време трябва да спрем да се руши. Много важно е какво мисли архитек­тът, който има автор­ски правата. Той има проекти това да стане музей за история на Бъл­гария“, обясни лидерът на БСП.

По повод пред­с­тоящото й пътуване за Ню Йорк, като вицеп­резидент на Социалис­тичес­кия интер­национал, Нинова обясни, че там ще говори за политиките на промяна, от която общес­т­вата имат нужда. Според нея трябва да се потър­сят решения на въп­росите за все по-голямото обед­няване, раз­с­тоянието между политичес­ките елити и народите им. „Ще говоря по темата какво се случва с лявото по света и кон­к­ретно в Европа. Ще пос­тавя въп­роса за светов­ните войни и резул­татите от тях“, допълни тя.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...