Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Русия и България със споразумение за ремонт на хеликоптери

Русия и България със споразумение за ремонт на хеликоптери

Русия и Бъл­гария сключиха споразумение за ремонт на хеликоп­тери, изпол­з­вани в Афганис­тан. Това заяви Владимир Кожин, помощ­ник на рус­кия президент Владимир Путин по въп­росите на воен­нотех­ничес­кото сът­руд­ничес­тво, цитиран от ТАСС.

“На изложения у нас присъс­т­ваха и страни, които с оглед политичес­ката обс­тановка по идея би тряб­вало да отсъс­т­ват, тъй като са членки на НАТО. С делегация от Бъл­гария нап­ример бе под­писано споразумение за ремонт на хеликоп­терна тех­ника, изпол­з­вана в Афганис­тан“, каза Кожин.

По-рано заместник-генералният дирек­тор на “Рособоронек­с­порт“ Сер­гей Горес­лав­ски посочи, че Русия може да ремон­тира около 200 афганис­тан­ски военни хеликоп­тера, ако се споразумее за това със САЩ и ремон­тни пред­п­риятия от Източна Европа. По думите му през ноем­ври 2015 г. Дър­жав­ният депар­тамент е зам­разил дейс­т­вието на сан­к­циите срещу Русия за случаите, засягащи ремонта на тези хеликоп­тери.

В края на октом­ври 2016 г. Игор Чечиков от ръковод­с­т­вото на хол­динга “Хеликоп­тери на Русия“ съобщи, че Русия учас­тва в ремонта на хеликоп­тер­ната тех­ника, купена от САЩ за афганис­тан­с­ката армия. По-късно говорител­ката на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова инфор­мира, че Мос­ква и Кабул са пос­тиг­нали споразумение за под­дръжка и ремонт на хеликоп­тери руско и съвет­ско произ­вод­с­тво.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие