Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Искра Михайлова от ДПС е най-активният наш евродепутат

Искра Михайлова от ДПС е най-активният наш евродепутат

Искра Михайлова от ДПС е най-активният наш евродепутат

Искра Михай­лова от ДПС е най-влиятелният бъл­гар­ски евродепутат. Това показва класация на неп­равител­с­т­вената организация VoteWatch. След­ват я президен­тът на ПЕС Сер­гей Станишев от БСП и Ангел Джам­базки, зам.-председател на ВМРО.

Михай­лова заема 19-ото място в общата класация, а приносът й е като пред­седател на Комисията по регионално раз­витие, автор на док­лади за пос­т­радали от природни бед­с­т­вия, и за дър­жави членки, изпит­ващи сериозни зат­руд­нения да осигурят финан­сова стабил­ност.

Искра Михай­лова е завър­шила Вис­шия биб­лиотекар­ски инс­титут (сега УниБИТ) и магис­т­ратура в Ленин­г­рад, СССР. Работила е в минис­тер­с­т­вата на кул­турата и на регионал­ното раз­витие, където е зам.-министър от 20052009 г. Депутат в НС от 2009 г., а от 2014 е евродепутат и шеф на регионал­ната комисия в ЕП. Минис­тър на екологията в кабинета „Орешар­ски”.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...