Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на ГДБОП: Скоро може да има задържани за отвличането на Адриан Златков

Шефът на ГДБОП: Скоро може да има задържани за отвличането на Адриан Златков

Шефът на ГДБОП: Скоро може да има задържани за отвличането на Адриан Златков

Жандармерия блокира Враца, заради мащабна операция на МВР

Същес­т­вуват организирани прес­тъпни групи по най-различни дей­ности, но прес­тъп­ността е раз­лична от начина, по който е била струк­турирана преди 78 години, заяви по БНР дирек­торът на Глав­ната дирек­ция за Борба с организираната прес­тъп­ност главен комисар Ивайло Спиридонов. Сегаш­ните групировки са се специализирали в определена дей­ност, отчете той и под­черта, че вече няма силови групировки. Същес­т­вуват групи в почти всеки един регион, които тор­мозят мес­т­ното население, и това е една от основ­ните ни задачи — да елиминираме тези групи, уточни той. Меж­дув­ременно стана ясно, че във Враца се провежда операция на МВР срещу прес­тъпна група. Градът е блокиран от жан­дар­мерия. Има задър­жани, провеж­дат се обиски, претър­с­вания и раз­пити. Акцията се провежда от ГДБОП и Облас­т­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи. Дирек­торът на ГДБОП се надява съв­сем скоро да има задър­жани за отв­личането на 25-годишния Адриан Злат­ков. В МВР има съз­даден екип за работа и екипа е от най-добрите служители от абсолютно всички оперативни струк­тури. Спиридонов е оптимист за изхода от работата по този случай, от това, което знам, че колегите са дос­тиг­нали. Надявам се в най-кратки срокове да имаме и задър­жани, увери той. Бъл­гар­с­ките прес­тъп­ници не странят от меж­дународ­ната организирана прес­тъп­ност, обобщи глав­ният комисар. ГДБОП има инфор­мация, че бъл­гари продъл­жават да учас­т­ват в меж­дународ­ния трафик на кокаин от Латин­ска Америка за Европа, но те основно са на ниско и средно ниво. По линията на трафика на кокаин бъл­гар­ски граж­дани са замесени в логис­тиката — пренасянето през океана, в пос­лед­с­т­вие с моторни превозни сред­с­тва, пренасяне на парични сред­с­тва и така нататък, обясни още шефът на ГДБОП. У нас се произ­веж­дат малки количес­тва амфетамини, пред­наз­начени основно за продажба тук, заяви Спиридонов. Той изтъкна, че кон­т­рабан­дата в страната е намаляла за поредна година и вече е около 7 %. Около 6570 % от кон­т­рабан­д­ния внос в страната е на цигари и затова основ­ните усилия за пресичането на кон­т­рабан­дата са насочени натам. Цигарите идват предимно от Гър­ция, Тур­ция, Македония и Сър­бия.

Забелязва се и явлението “мрав­чена тър­говия“ — цели фамилии от пог­ранич­ните райони минават границата по няколко пъти на ден и всеки път внасят малко количес­тво цигари, които са по-евтини в съсед­ните страни заради по-малкия акциз. Дирек­торът на ГДБОП отчете, че образуваните досъдебни произ­вод­с­тва са в пъти повече, откакто струк­турата е вър­ната в МВР през 2015-а.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...