Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Ирина Бокова заема нова висока позиция в ООН

Ирина Бокова заема нова висока позиция в ООН

Ирина Бокова заема нова висока позиция в ООН

Ирина Бокова става част от екипа вън­шни кон­сул­танти към пред­седателя на Общото съб­рание на ООН Мирос­лав Лай­чак по негова покана.

В писмо до Ирина Бокова Мирос­лав Лай­чак зас­видетел­с­тва огром­ното си уважение към ней­ния дъл­гогодишен опит и професионализъм, като казва: „Вашият професионализъм и отдаденост на мул­тилатерализма са доказани през цялата Ви кариера не само служейки на своята страна, но и на меж­дународ­ната сцена. Уверен съм, че Вашият професионализъм и задъл­бочени поз­нания в меж­дународ­ните отношения и глобал­ното раз­витие, съчетани с екс­пер­тиза, свежи идеи, мъд­рост и богат опит, ще доп­ринесат да нап­равим света едно по-добро място.“, пише словен­с­кият дип­ломат, който бе неин съпер­ник за шеф на ООН, преди правител­с­т­вото на ГЕРБ и рефор­маторите позорно да саботират ней­ната успешна кан­дидатура.

Сред новите колеги на Бокова са авторитети като: Джефри Сакс — светов­ноиз­вес­тен професор по икономика, Жозе Рамус-Орта — носител на Нобелова наг­рада за мир, Карен Дон­ф­рид — бивш съвет­ник на президента Барак Обама, Жан-Мари Геено — бивш замес­т­ник генерален сек­ретар на ООН за мироопаз­ващи операции.

Екипът от световно приз­нати лич­ности ще работи на общес­т­вени начала и без зап­лащане.

Поканата да се присъедини към екипа е поредно доказател­с­тво за професионализма и авторитета на Ирина Бокова, както и приз­нание за дъл­гогодиш­ните пос­ледователни усилия на генерал­ния дирек­тор на ЮНЕСКО за защита на човеш­ките права, равен­с­т­вото между половете, опаз­ването на кул­тур­ното нас­лед­с­тво, климатич­ните промени, мира и бор­бата срещу ксенофобията, расизма и екс­т­ремизма.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...