Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) София загуби шансове за седалище на Европейската агенция по лекарствата?

София загуби шансове за седалище на Европейската агенция по лекарствата?

София загуби шансове за седалище на Европейската агенция по лекарствата?

Столицата ни е оценена най-ниско от кандидатите

Само един от общо 30 критерии е отбелязан като пок­рит в кан­дидатурата на София за домакин­с­тво на Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата (ЕМА). От всички останали 19 кан­дидати за ново седалище на аген­цията само Малта е пред­с­тавена също тол­кова зле. Причината изг­лежда е в това, че сградата, където София кани ЕМА да се премести, все още не същес­т­вува. Аген­цията е нап­равила оценка на всички кан­дидатури, отбеляз­вайки в таб­лица имат ли необ­ходимите параметри за работни места, кон­ферен­тни зали, без­жичен интер­нет и сигур­ност, а също и дали е изгот­вен план за мес­тенето и как работата на аген­цията да се под­нови мак­симално бързо. По всички тези изис­к­вания отговорът за София е „не”. Един­с­т­веният критерий, за който София е отбелязана с “да“, е по уверението, че офисите за 900-те служители на аген­цията ще бъдат готови нав­реме за мес­тенето. Най-добре в таб­лицата — с най-много положителни оценки — се отличават Амс­тер­дам, Бар­селона, Братис­лава, Брюк­сел, Копен­хаген, Хел­зинки, Лил, Милано и една от трите локации, пред­ложени в Дъб­лин. Европейс­ката комисия обяви датата, на която ще бъде решен новият домакин на една от най-големите и същес­т­вени струк­тури в ЕС20 ноем­ври, комен­тира „Днев­ник”. ЕМА трябва да се премести до 2019 г., когато се очаква Великоб­ритания окон­чателно да напусне Евросъюза, защото сега е позиционирана в Лон­дон. Зам. здрав­ният минис­тър Нен­ков комен­тира за „Инвес­тор”, че това се решава от страните от Евросъюза, а не от служителите на аген­цията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...