Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Над 30 млрд. евро загубите на ЕС от руското ембарго

Над 30 млрд. евро загубите на ЕС от руското ембарго

Над 30 млрд. евро загубите на ЕС от руското ембарго

Въвеж­дането на сан­к­циите срещу Русия е струвало на държавите-членки на Европейс­кия съюз над 30 млрд. евро до края на 2016 г., сочи проуч­ване на Авс­т­рийс­кия инс­титут за икономически изс­лед­вания, поръчано от Европейс­кия пар­ламент, съобщи аген­ция „Новости”. Екс­пер­тите на инс­титута са се опитали да отделят свиването на износа, породено от сан­к­циите, от останалите фак­тори като спада на цената на пет­рола и обез­ценяването на рус­ката рубла. По данни на изс­лед­ването от юли 2014 г., когато САЩ, Канада, ЕС, Нор­вегия и Авс­т­ралия наложиха сан­к­ции на кон­к­ретни руски физически и юридически лица, а Русия отвърна през август със заб­рана за внос на сел­с­кос­топан­ска продук­ция и храни от тях, износът от общ­ността към Русия е намалял с 15,7%, като две пети от този спад се дължи именно на сан­к­циите. Вслед­с­т­вие на това Русия е отс­тъпила от чет­вър­тото място като тър­гов­ски пар­т­ньор на ЕС и в момента е пета след САЩ, Швей­цария, Китай и Тур­ция.

Ако през 2013 г. износът на ЕС в Русия е дос­тигал 120 млрд. евро, то през 2016 г. е бил едва 72 млрд. евро, кон­с­татират авторите на изс­лед­ването. Оцен­ките им сочат, че само заради сан­к­циите износът на ЕС за Русия е намалял с 10,7% през периода 20142016 г., или с около 30 млрд. евро. Особено силно са пос­т­радали Кипър, където износът за Русия се е свил с 34,5% за 2 години, Гър­ция (с 23,2%) и Хър­ват­ска (с 21%). Износът от самата Авс­т­рия е намалял с 9,5% заради сан­к­циите, т.е. с 1 милиард евро. Над една трета от загубения заради сан­к­циите износ се пада на Гер­мания (11,1 млрд. евро, или спад от 13,4% спрямо периода преди въвеж­дането им). Полша и Великоб­ритания са загубили по 3 млрд. евро.

Авторите на изс­лед­ването отбеляз­ват също, че влиянието на сан­к­циите върху спада на износа за Русия е било най-значимо през 2014 г. „През след­ващите 2 години след въвеж­дането на сан­к­циите на прак­тика не е бил пос­тиг­нат никакъв нап­редък в пренасоч­ване на тър­гов­с­ките потоци към трети дър­жави”, се добавя в документа.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...