Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева: Съдя Бойко Борисов заради чувството му на безнаказаност

Йончева: Съдя Бойко Борисов заради чувството му на безнаказаност

Йончева: Съдя Бойко Борисов заради чувството му на безнаказаност

По време на предиз­бор­ната кам­пания, Бойко Борисов отп­рави към мен клевети и неис­тини, и поради тази причина го съдя за клевета. Тогава той каза, че дър­жавата е платила за моите филми и че съм се въз­пол­з­вала от положението си до премиера г-н Сер­гей Станишев”. Това заяви по БТВ народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева. Тя обясни, че никога не е кан­дидат­с­т­вала за дър­жавна суб­сидия или бюджет от БНТ. Освен това, народ­ният пред­с­тавител се е обър­нала към ръковод­с­т­вото на национал­ната телевизия за справка, дали медията е плащала, как­вито и да е суми, след напус­кането й от там, тъй като преди това е получавала един­с­т­вено своята зап­лата като жур­налист на щат. Според адвоката на премиера Марин Мар­ков­ски, с думите си Бойко Борисов не е имал пред­вид Елена Йон­чева. Тя прочете от обяс­нението на адвоката смущаващ, по думите й, текст: „В случая не е налице противоп­равно деяние, тъй като изразеното твър­дение е част от политическа предиз­борна кам­пания, като по никакъв начин не може да се приеме, че в кон­к­рет­ната ситуация, г-н Борисов прави опити да злепос­тави ищцата, или неговото деяние да е свър­зано с дис­к­редитиране на пос­лед­ната.” Йон­чева обясни, че по нейни раз­бирания, това обяс­нение, едва ли не, може да се тъл­кува, че по време на предиз­борна кам­пания може да се лъже. Тя бе категорична, че това трябва да намери съот­ветен отз­вук и да има пос­лед­с­т­вия. Йон­чева заяви, че е пред­п­риела тази стъпка заради усещането за без­наказаност у политиците.  По думите й, по време на предиз­бор­ната кам­пания, Борисов, който е пар­тиен лидер, е нак­леветил обик­новен бъл­гар­ски граж­данин, в нейно лице, защото по това време тя е кан­дидат за народен пред­с­тавител. Йон­чева добави, че съди премиера Бойко Борисов за 20 000 лева и ако спечели делото, ще даде парите за благот­ворител­ност– за семейс­тва с реп­родук­тивни проб­леми.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...