Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Спринт с тежки ученически раници си спретнаха родители и омбудсман

Спринт с тежки ученически раници си спретнаха родители и омбудсман

Спринт с тежки ученически раници си спретнаха родители и омбудсман

На чужд гръб и 10 ученически раници са малко. Под този нас­лов майки се натовариха с теж­ките ученически раници, за да покажат на инс­титуциите какъв е товарът върху децата и да им припом­нят, че проб­лемът не е решен и те нас­тояват Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката (МОН) да намери адек­ватно решение. Над 150 000 ученици от 5 до 7 клас са засег­нати от теж­ките раници. Децата имат по около шест часа, а учеб­ниците са тежки. Между шест и осем килог­рама всеки ден носят учениците от гор­ните класове. Родителите се надяват инс­титуциите да се вслушат в протеста им. Тежестта върху децата е пред­пос­тавка за гръб­начни изк­ривявания.

За пореден път пос­тавяме въп­роса, но решение няма, каза Емилия Пет­кова, майка на петок­лас­ничка. Инс­титуциите само обещават да намерят решение, но остават глухи за проб­лемите на децата, под­черта тя. За пореден път преди месеци темата пов­дигна ученичка, припомня Нюз.бг. Петок­лас­нич­ката Теодора Бож­кова от столич­ното 35-о училище “Добри Вой­ников“ написа жалба до пред­седателя на Дър­жав­ната аген­ция за зак­рила на детето срещу теж­ките раници на учениците. Пос­тъп­ката й впечатли хиляди в социал­ните мрежи. Зам.-министърът на образованието Таня Михай­лова се срещна с Теди, за да я изс­луша и да пред­ложи решение на проб­лема. Михай­лова пред­ложи тет­рад­ките на учениците да са по-нисък клас — по-некачествена хар­тия, но по-леки. Не смятам, че това е решение, защото децата сега изг­раж­дат почерка си и е хубаво да пишат на по-висок клас тет­радки. Пред­почитам учеб­ниците да са по-нисък клас, но с повече съдър­жание, за да няма нужда от допъл­нителни помагала и сбор­ници, каза тогава май­ката на Теди Лилия Бож­кова. И както е традиция у нас, темата замря. Затова е и вчераш­ната акция на май­ките, които искат да напом­нят на МОН, че ученици и родители не са заб­равили и чакат отговор.

Екс­пер­тите са категорични — ученичес­ката раница не трябва да тежи повече от 15 процента от тег­лото на детето. Раница, която е твърде тежка, която се носи неп­равилно, може да причини медицин­ски проб­леми. Теж­ката раница, която се носи през едното рамо, може да причини навеж­дане на детето на една страна, което може да изк­риви гръб­нач­ния му стълб и да му причини болка.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...