Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Илхан Кючюк от ДПС преизбран за заместник-шеф на евролибералите

Илхан Кючюк от ДПС преизбран за заместник-шеф на евролибералите

Илхан Кючюк от ДПС преизбран за заместник-шеф на евролибералите

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе преиз­б­ран за втори ман­дат като вицеп­резидент на Алианса на либералите и демок­ратите за Европа (АЛДЕ) по време на 38-ия кон­г­рес на пар­тията, който се провежда в Амс­тер­дам, Холан­дия. Пред­седателят на Младежко ДПС получи мащабна под­к­репа от делегатите на кон­г­реса и получи най-висок резул­тат.

Преди две години в Будапеща ми бе гласувано доверие, което поех ангажимент да оправ­дая. Полученият втори ман­дат е изк­лючително голямо приз­нание, за което съм благодарен, но и голяма отговор­ност. Резул­татът от гласуването още вед­нъж доказва, че Движението за права и свободи е демок­ратична и отговорна пар­тия, която се пол­зва с голямо доверие в Европа. През тези две години ние положихме много усилия за раз­п­рос­т­раняването на либерал­ните идеи в Югоиз­точна Европа и позиционирането на АЛДЕ пар­тията като ключов фак­тор.”, заяви Илхан Кючюк. 

Кючюк е роден през 1985 г. в Сев­лиево. Завър­шил е Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Кирил и Методий” – специал­ности „Право” и „Политология”, специализирал е в Чехия, Русия, Фран­ция, в Нов бъл­гар­ски универ­ситет. Бил е пар­ламен­тарен сек­ретар на вицеп­ремиер на Репуб­лика Бъл­гария, пред­седател на Младеж­ката организация на ДПС. Преди това е неин активист и заместник-председател на Национал­ния младежки форум.

От 2014 г. е евродепутат. От 2015 г. е вицеп­резидент на АЛДЕ. Членува в Комисията по вън­шна политика и заместник-член на Комисията по образование в ЕП.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...