Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: ГЕРБ опитва да смачка и заглуши опозицията

Нинова: ГЕРБ опитва да смачка и заглуши опозицията

Нинова: ГЕРБ опитва да смачка и заглуши опозицията

Не се притеснявам от компроматите на властта, категорична е лидерката на БСП

80% от бъл­гарите са на мнение, че приватизацията и кон­цесиите са ограбили дър­жавата. Ние искаме всички тези сделки по време на прехода да се сложат на масата и да бъдат раз­с­лед­вани. Тук нямаме никакви противоречия. През пос­лед­ните две-три сед­мици идеята за ревизия на приватизацията е сведена само до раз­с­лед­ване на приватизацията на “Тех­ноим­пекс“. От ГЕРБ не спират да говорят само за нея и за нищо друго. Това се прави с цел да се омас­кари опозицията. Те искат да ни смач­кат и заг­лушат. Пър­вата стъпка в тази посока беше идеята: дайте да им дадем пос­тове, за да мъл­чат. Втората беше да ни раз­бият отвътре. И сега това е третата стъпка, с която искат да смач­кат опозицията.

Това каза в сут­реш­ния блок на Нова телевизия лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

“Няма абсолютно нищо вярно в твър­денията на ГЕРБ. Не може Антон Тодоров и Тома Биков да са съд­ници. Те не могат да раз­дават присъди. По случая “Тех­ноим­пекс“ са се произ­несли ком­петен­т­ните органи. Това са Вър­ховна касационна прокуратура, Софийска град­ска прокуратура, още вед­нъж Вър­ховна касационна прокуратура, които ясно заявят, че няма никакви нарушения и са спазени всички необ­ходими законови процедури, като няма данни за прес­тъп­ления. Глав­ният прокурор Сотир Цацаров казва същото в преписка от 10 юли тази година. Край. Случаят е прик­лючен. Тоест не е. Ако някой има още претен­ции, да заповяда в Софийски град­ски съд и да ме съди. Аз дек­ларирам, че няма да се позова на дав­ност, но това трябва да нап­равят всички политици в Бъл­гария и да се види тех­ния път. Всички. Трябва да извадим всичко на масата“, категорична беше тя. “Тех­ноим­пекс“ е купено от друго дружес­тво, в което учас­т­ват 28 човека, сред които съм и аз. Ние сме акционери в РМД, което купува “Тех­ноим­пекс“. Соб­с­т­веността е на РМД-то, а ние имаме съот­ветни дялове. Аз не съм един­с­т­вен соб­с­т­веник. Има прех­вър­ляне на акции между раз­лични соб­с­т­веници. Давала съм пари само за учредяването на РМД-то. Нямам яхти, заменки ВЕИ-та, цен­т­рали, мер­цедеси, БМВ-та. Не раз­бирам от лук­созни коли. Имам един апар­тамент, който със съп­руга ми сме си купили с кредит“, обяви Нинова.

“Нямам притес­нения от нищо. Аз не се позовавам на разни дописки в интер­нет. Аз говоря с документи и факти. Ние сме един­с­т­вената пар­тия, която е дала оценка на приватизацията. ГЕРБ сега се сетиха за тази тема, за да заг­лушат опозицията. Защо не отвориха тези въп­роси, когато взеха властта през 2009? Ние ясно сме заявили, че приватизацията е виновна за ограб­ването на дър­жавата.

Нека ме атакуват, но това не става от трибуната на пар­ламента, а в съда и в прокуратурата. ГЕРБ не искат ревизия на цялата приватизация. Тях­ното е една имитация. Те се опит­ват да замажат очите на хората, че ще има въз­мез­дие. Не искам да влизам в обяс­нителен режим. В цялата дър­жава има протести. Хората са недоволни. 

Управ­ляващите искат да обър­нат общес­т­веното мнение в друга посока. Те прех­вър­лят топ­ката към това какво е правила Кор­нелия Нинова преди 20 години. В момента паралел­ната дър­жава краде по 10 млрд. на година. За индек­сацията на пен­сиите са необ­ходими едни 80 млн. лева. Това се опит­ват да прик­рият управ­ляващите в момента, но няма да им се получи. Нека си говорят за мен, но общес­т­вото също ще знае какви ги вър­шат ГЕРБ в момента“, закани се Нинова.

“Винаги съм имала раз­бирането, че данъците на хората не трябва да отиват за охрана на политиците. След пос­лед­ните няколко инцидента с мен, семейс­т­вото ми взе мерки и вече ходя с час­тна охрана, която аз си плащам. И сега ме чака отвън. Твърда съм в решението си, че няма да изпол­з­вам дър­жавна охрана. Наела съм си час­тна и си я плащам сама“, завърши лидерът на социалис­тите.

Левицата ще работи срещу източ­ването на НЗОК

Правим опит за ограничаване на източ­ване на НЗОК, и всички порочни прак­тики, на които бяхме свидетели, част от тях залег­наха като теми и в днеш­ната прес­кон­ферен­ция на прокуратурата.” Това заяви по БНТ Атанас Зафиров, член на ИБ на БСП. „ Цялата тежест пада върху общин­с­ките и дър­жав­ните бол­ници. Час­т­ните бол­ници се въз­пол­з­ват повече от финан­сирането. Това искаме да ограничим. Вече и сериозни екс­перти алар­мират, че е прекалено голям броят на бол­ниците у нас”, каза Зафиров. Той изрази недоумение от заяв­ките на управ­ляващите в сферата на здравеопаз­ването, след като управ­ляват вече 9 години и там нищо не се случва. По думите му с днеш­ната им прес­кон­ферен­ция е хвър­лен прах в очите на общес­т­вото, защото мер­ките срещу подобни кон­т­рабан­дни канали за износ на лекар­с­тва, които те искат да пред­п­риемат, са пред­лагани от БСП със закон– още през 2014 г. левицата пред­ложи такъв закон, но ГЕРБ го дадоха на Кон­с­титуционен съд, с мотив, че се изк­ривявал пазарът и спряха доб­рата идея още тогава. Той добави, че течовете на милиарди в раз­лич­ните сек­тори, включително и в здравеопаз­ването, идват от лип­сата на желание у управ­ляващите да се борят с паралел­ната дър­жава.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...