Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: 2017-а постави антирекорд по ниска раждаемост

Експерт: 2017-а постави антирекорд по ниска раждаемост

“Истината е, че Бъл­гария умира. Всяка година започва с новината за рекор­дно ниска раж­даемост, но явно никой не обръща внимание. Изминалата 2017 г. е пос­тавила печален рекорд по отношение на раж­даемостта, показ­ват регис­т­рите на здрав­ното минис­тер­с­тво. Догодина сигурно ще пад­нем и под сегаш­ната граница“, заяви Кос­тадин Кос­тадинов в студиото на “Бъл­гария сут­рин“ по ТВ Бъл­гария он ер.

Според пред­седателя на ПП “Въз­раж­дане“ , това е най-ниската раж­даемост от 1878 г., въобще откакто същес­т­вува Третата бъл­гар­ска дър­жава.

По думите му нис­ката раж­даемост е факт, защото Бъл­гария има “най-дивашката и антиоб­разователна политика“ в момента, заради т. нар. делегирани бюджети към училищата. 

“Тези делегирани бюджети са превър­нали училищата в едни тър­гов­ски дружес­тва. Кол­кото повече деца има в дадено школо, тол­кова повече пари се вливат. Ако обаче учениците пад­нат под 50, то тогава дър­жавата зак­рива училището. Тази година бъл­гар­с­кото правител­с­тво е зак­рило 82 учебни заведения и точно тол­кова села са оставени без бъдеще“, отбеляза политикът. 

Анализаторът проф. Михаил Кон­с­тан­тинов уточни, че кар­тината е още по-страшна, защото голяма част от тези 55 000 новородени през 2017 г. са от семейс­тва, където образованието не е на почит, а бъл­гар­с­кият език не е роден. 

“Нап­равили сме прекалено много грешки през годините. Дър­жавата плаща на дете да ходи да се образова, но вместо това родителите му го пращат да проси, защото е по-изгодно. Другият фак­тор за нис­ката раж­даемост е, че много хора напус­кат страната. Ако част от бъл­гарите решат да не заминат за чуж­бина и останат — то има шанс за Бъл­гария“, каза още анализаторът.  

Кон­с­тан­тинов смята, че проб­лемът може да е свър­зан дори с кон­с­пиратив­ната теория, че някой не иска на територията на Бъл­гария да се раж­дат повече деца, защото “е хвър­лил око на страната ни“. Другото обяс­нение за демог­раф­с­кия апокалип­сис е, че страната се управ­лява от дебили. Но пък крадат много, което големи дебили не биха могли да сторят, иронизира Кос­тадинов.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...