Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Шеста жертва на жестокото убийство в Нови Искър

Шеста жертва на жестокото убийство в Нови Искър

Шеста жертва на жестокото убийство в Нови Искър

• Издир­ваната Кети Кюхова е отк­рита в кладенец

• Засега няма ясна вер­сия за мотивите на теж­кото прес­тъп­ление

Трагедията, свър­зана с петор­ното убийс­тво, случило се вечерта на 2 януари в Нови Искър, става все по-тежка. Издир­ваната от органите на МВР 44-годишна жена, живееща на съп­ружески начала с една от жер­т­вите, Кети Кюхова е намерена убита и хвър­лена в кладенец, дъл­бок два метра, съобщи Нова телевизия. Кладенецът се намира на метри от мяс­тото, където беше отк­рит джипът на семейс­т­вото. С това жер­т­вите на жес­токото убийс­тво в Нови Искър стават шест, припомни БГНЕС. Във втор­ник в дома на семейс­т­вото бяха отк­рити телата на мъжа на Кети Кюхова — Неделчо Юнаков, на неговия син Георги (20 г.), на дъщерята на Кюхова — Нанси (16 г.), на приятеля на тий­нейджър­ката (18 г.) и ней­ната баба по май­чина линия (72 г.), която е била тежко болна и трудно под­вижна, убито е и домаш­ното куче на семейс­т­вото – нем­ска овчарка. Цяла нощ раз­с­лед­ващите правиха огледи на къщата, в която бяха отк­рити телата на петимата зас­т­реляни. А Кети Кюхова беше обявена за издир­ване. Вчера сут­ринта стана ясно, че е намерен джипът на семейс­т­вото. Стък­лото до шофьор­с­кото място е счупено, на негово място има най­лон. В близост до автомобила жур­налисти намериха теф­терче, в което са записани задъл­жения като сметки за ток, към мобилни оператори. Не е ясно на кого е това теф­терче. В него обаче е споменато и името на Неделчо.

Брутал­ното прес­тъп­ление е извър­шено в Новогодиш­ната нощ в къща в квар­тал “Изг­рев“ на Нови Искър. Семейс­т­вото живеело в къщата в Нови Искър от около година — година и половина, преселило се тук от София. Глав­ният прокурор Сотир Цацаров и глав­ният сек­ретар на МВР главен комисар Младен Маринов дадоха брифинг от мяс­тото на прес­тъп­лението. Най-вероятно убийс­т­вото се е случило в Новогодиш­ната нощ, каза Цацаров. Убитият и Кети Кюхова са били във втори брак, а според медии тя в миналото е имала връзка с бивш зат­вор­ник. Все още не е намерено оръжието на прес­тъп­лението.

Бивш шеф от МВР: Прес­тъп­лението е хлад­нок­ръвно замис­лено

Очевидно е, че убийс­т­вото в Нови Искър е пред­варително обмис­лено и добре изпъл­нено. Цялото семейс­тво е било екзекутирано.

Това каза бив­шият сек­ретар на МВР доц. о.р. полк. Николай Радулов вчера в ефира на БТВ.

Той бе категоричен, че една жена не може да извърши такова убийс­тво. Екс­пер­тът посочи, че прилича на битово убийс­тво, но пред­варително замис­лено. „Зас­т­реляно е и кучето, вероятно за да не лае и да прив­лече внимание. То е убито, когато прес­тъп­никът е влизал“, стана ясно от думите му.

Убиецът внимателно е планирал всичко. Убийс­т­вото е извър­шено в новогодиш­ната нощ, когато на много места се стреляше. Най-вероятно е свър­зано с нещо, което е тър­сел убиецът. Вероятно е мис­лел, че е имало пари. Скоро са били тег­лени големи заеми от семейс­т­вото“, е вер­сията на Радулов. Запитан дали е въз­можно да става дума за прес­тъп­ление от рев­ност, Радулов каза: „Убийс­тво не се извър­шва лесно, този човек е бил много хлад­нок­ръвен. Кучето е убито на влизане, това пред­полага, че убиецът е бил със замисъл. Това, че всички са убити с 1 кур­шум (тази вер­сия по-късно бе опровер­гана от раз­с­лед­ващите – бел. ред.) означава опитен човек. Не бих казал професионалист, защото едва ли някой ще поръча цяло семейс­тво“.

Убийс­т­вото е извър­шено с аптекар­ска точ­ност. Според мен това изк­лючва вер­сията за афект. По-скоро е хлад­нок­ръвно, премис­лено, под­гот­вено убийс­тво. Или този, който го е извър­шил, е с тежка психопатия, или е плод на болес­тно променено съз­нание“, добави д-р Цветес­лава Гълъбова – дирек­тор на психиат­рич­ната клиника „Св. Иван Рил­ски”, където като санитар е работил синът на избитото семейс­тво Георги.  

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...