Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

Скандал! Цачева обеща на Брюксел Истанбулската конвенция да бъде приета

“Бъл­гария ще ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“.

Тази категорична позиция изрази минис­търът на правосъдието Цецка Цачева по време на изс­луш­ването си в Европар­ламента.

Въп­реки, че дебатът в бъл­гар­с­кия пар­ламент още не е започ­нал, въп­реки раз­делението на общес­т­вото по този въп­рос, Цачева вече рапор­тува в Брюк­сел, че ще ратифицираме кон­вен­цията. И дори изрази очак­ването си кон­вен­цията спешно да бъде внесена и обсъдена в Народ­ното съб­рание.

Минис­т­рите на правосъдието Цецка Цачева и на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев пред­с­тавиха днес приоритетите на Бъл­гария като пред­седател на Съвета на ЕС пред евродепутатите от комисията по граж­дан­ски права, правосъдие и вът­решен ред.

 Минис­тър Цачева заяви, че граж­даните на ЕС очак­ват европейс­ката прокуратура да заработи въз­можно най-бързо, защото ще дейс­тва срещу прането на пари — основен проб­лем в бор­бата с тероризма и организираната прес­тъп­ност. Тя добави, че Бъл­гария ще ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, а национал­ният дебат по този въп­рос пос­тави в рам­ките на свободата на словото.

Пред жур­налисти по-късно минис­тър Цачева изрази удов­лет­ворение от изс­луш­ването. Не усетих негативно отношение, всички искаме кон­к­ретни решения в интерес на граж­даните на ЕС, добави тя.

Изненада ме, че имаше много кон­к­ретни въп­роси, комен­тира минис­тър Радев. Евродепутатите много добре са видели и раз­б­рали нашите приоритети — те са общи за ЕС. Според мен всички бяха доб­ронамерени, добави той

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...