Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) В около 10 % училища няма назначени медицински специалисти

В около 10 % училища няма назначени медицински специалисти

В около 10% от училищата в страната няма наз­начени медицин­ски специалисти, предуп­реди БНР. Една пета от учеб­ните заведения са сключили договори с медицин­ски лица, които работят еднов­ременно в 23 училища и дет­ски градини по график и в тях няма целод­невни медицин­ски грижи. Наличието на здравни кабинети е рег­ламен­тирано в Закона за здравето. Според нор­матив­ната уредба медицин­с­ките специалисти в училищата работят по договор, сключен с кмета на съот­вет­ната община. Финан­сирането се извър­шва със сред­с­тва от общин­с­ките бюджети. Теодора Дачева, зам.-изпълнителен дирек­тор на Национал­ното сдружение на общините, посочи, че 8090 % от училищата и дет­с­ките градини са осигурени с медицин­ски специалисти. Лип­сата е най-вече в мал­ките населени места, както и в мал­ките заведения. Прак­тиката по тези места е, че един медицин­ски специалист обс­лужва няколко заведения, което естес­т­вено не поз­волява той да е през цялото време в едно заведение на раз­положение на децата. Имаме голям проб­лем с лип­сата на кадри в мал­ките населени места, оплака се тя. Проб­лемът вече се пренася и в големите градове по отношение на лип­сата на медицин­ски сес­три основно, какво да говорим за мал­ките, където почти изцяло лип­с­ват на места, комен­тира Дачева. Тя под­черта, че общините пред­лагат редица социални придобивки, включително се пред­лагат без­п­латни квар­тири и други облек­чения, за да прив­лекат медицин­ски пер­сонал на работа, но не нав­сякъде това има успех. Дачева каза още, че се работи по актуализиране на наред­бата на МЗ, свър­зана с медицин­с­кия пер­сонал в учеб­ните заведения. Едното от исканията е да се раз­пише, че един специалист не може да обс­лужва повече от 800 деца.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие