Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет16082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72761 BGN1 GBP = 2.19436 BGN1 CHF = 1.73251 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Дори гласувалите за управляващата коалиция на последните парламентарни избори не виждат ефективни стъпки.

78 % от бъл­гарите смятат, че не се прави дос­татъчно за да бъде преборена коруп­цията. Те не намират усилията за намаляване на коруп­цията за съраз­мерни на самия феномен, сочи национално пред­с­тавително проуч­ване на аген­ция АФИС, проведено между 8 и 12 фев­руари “лице в лице“ в домовете на 1010 бъл­гари над 18-годишна въз­раст.

Дан­ните сочат, че само 13 % от анкетираните мис­лят, че се прави дос­татъчно, за да се пребори коруп­цията. Останалата част от запитаните се зат­руд­няват да дадат отговор. От АФИС акцен­тират, че темата е специфична с това, че на прак­тика управ­ляващите трябва да се борят с явлението сред самите тях. Сред споменатите 78 %, които смятат, че се прави недос­татъчно, преоб­ладава по-рязката модал­ност — прави се “съв­сем недос­татъчно“ отговарят 47 %, а само 31 % са по-умерени в прецен­ката си: “прави се като цяло недос­татъчно“. Аналогично тези, които са отговорили в другата край­ност, раз­п­ределението е след­ното – 3 % са на мнение, че правеното е “съв­сем дос­татъчно“, а 10 % смятат, че усилията са “донякъде дос­татъчни“. АФИС изтък­ват, че въп­росът за вината априори ерозира доверието в управ­ляващите. Дори гласувалите за управ­ляващата коалиция на пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори не виж­дат ефек­тивни стъпки. 66 % от под­к­репилите ГЕРБ смятат, че се прави недос­татъчно, а на обрат­ното мнение са 24 %.

При пред­почелите “Обединените пат­риоти“ на пос­лед­ните избори раз­п­ределението е аналогично – 71 % не мис­лят, че се прави дос­татъчно, а 17 %, че работата по въп­роса е дос­татъчна. Рет­рос­пек­тив­ните данни на предишни изс­лед­вания на АФИС показ­ват, че през 2016 г. само около 8 % са посоч­вали коруп­цията сред двата най-важни въп­роса за Бъл­гария. От края на 2017-а обаче този дял “скача“ на около 20 %, а в месеците след мар­тен­с­ките избори миналата година вече се колебае между 22 и 27 %. Почти половината от пъл­нолет­ното население – 49 %, са на мнение, че злоупот­ребата с пуб­лич­ната власт за лични цели нарас­тва. Обрат­ната оценка, че намалява, дават едва 9 %. При срав­нение с днеш­ното ниво на коруп­цията с миналото, 41 % от хората оценяват, че тя е най-разпространена сега. По мнение на други 10 % неин връх са били пър­вите години след приемането на Бъл­гария в ЕС.

България

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебър­с­кия общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Д…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В културен център “Двореца“в Балчик отбелязват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

В кул­турен цен­тър “Двореца“в Бал­чик отбеляз­ват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

Вдъхновява се от Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и Мусоргски

Музика на Клод Дебюси — сочен за един от основополож­ниците на имп…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

949 лева за декар нива в Плевенско

949 лева за декар нива в Плевен­ско

В срав­нение с пред­ход­ната 2016 година сред­ната цена в областта се е увеличила с почти една пета — с 19.1 на сто.

Сред­ната цена на земедел­ска …

Прочети още:

Loading...