Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Светият синод: На срещата с патриарх Кирил президентът се държа като държавник с такт и достойнство

Светият синод: На срещата с патриарх Кирил президентът се държа като държавник с такт и достойнство

Вчера до медиите бе раз­п­рос­т­ранено съоб­щение от прот. Николай Геор­гиев от админис­т­рацията Светия Синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква. В него се казва: „Искам да внеса яснота в обър­каните пос­лания относно срещата на Негово Светей­шес­тво Мос­ков­с­кия и на цяла Русия пат­риарх Кирил с президента Румен Радев, тъй като лично присъс­т­вах там. Срещата се проведе с учас­тието на бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит и мит­рополити от БПЦ. В своето изказ­ване пат­риарх Кирил изложи бол­ката и разочарованието си от принизяването на ролята на Русия в руско-турската освободителна война и отдаването на почит и на други, според него дър­жави. Президен­тът Радев с такт и дос­тойн­с­тво увери пат­риарха на Рус­ката правос­лавна цър­ква, че бъл­гар­с­кият народ никога не е прес­тавал да отдава почит и зас­лужена благодар­ност на рус­кия народ, на рус­ката цър­ква и на воините от армията-освободителка на император Алек­сан­дър II и президен­тът е изразил всичко това в своите речи на чес­т­ванията на 3 март. В същото време, президен­тът Радев изрично под­черта, че така както цър­к­вата се бори за душата на всеки човек, така и ние сме приз­нателни към паметта на всеки воин, сражавал се в рус­ката армия под знамената на император Алек­сан­дър II и загинал за бъл­гар­с­ката свобода, независимо от неговата национал­ност. Пат­риарх Кирил сам пред­ложи да прик­лючи тази тема, след като президен­тът му напомни за тезата на самия пат­риарх за силата на мъл­чанието. През целия раз­говор президен­тът се държа като дър­жав­ник, с уважение към своя събесед­ник, но и отс­тоявайки твърдо своите позиции, което силно впечатли главата на рус­ката правос­лавна цър­ква. В края на раз­говора пат­риарх Кирил отп­рави благос­ловията си към бъл­гар­с­кия президент, но пос­лед­ният каза, че я е получил вече с встъп­ването си в длъж­ност от мъд­рия бъл­гар­ски пат­риарх Неофит.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...