Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата разследва „Бул Био – НЦЗПБ“ за неизгодни сделки

Прокуратурата разследва „Бул Био – НЦЗПБ“ за неизгодни сделки

Софийс­ката град­ска прокуратура раз­с­ледва „Бул Био – НЦЗПБЕООД за сключени неиз­годни сделки. Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво за това, че от 2008 г. до 2014 г. при условието на продъл­жавано прес­тъп­ление длъж­нос­тни лица от фир­мата са сключили неиз­годни сделки с дружес­тво „Интер­вакс“, Канада за произ­вод­с­тво и раз­п­рос­т­ранение на вак­сина „БЦЖ“ и от това са произ­лезли значителни вреди за „Бул Био – НЦЗПБЕООД, се казва в съоб­щение на дър­жав­ното обвинение. Наказател­ното произ­вод­с­тво е образувано по отделени материали от досъдеб­ното произ­вод­с­тво, свър­зано с раз­с­лед­ването по дарените през 2015 г. 5 000 000 дози вак­сина „БЦЖ“ от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването на Репуб­лика Бъл­гария на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването на Репуб­лика Тур­ция. Пред­мет на раз­с­лед­ване са всички сключени договори и анекси към тях с дружес­тво „Интер­вакс“, Канада, притежаващо екс­к­лузивни права за раз­п­рос­т­ранението на вак­сина „БЦЖ“ в целия свят, както и установяване на причинените вреди за бъл­гар­с­кото дружес­тво. На 12 март 2018 г. в Специализирания наказателен съд беше внесен обвинителен акт срещу бив­шия здравен минис­тър Петър Мос­ков, заместник-министъра на здравеопаз­ването Адам Пер­сен­ски, управителя на „Бул Био – НЦЗПБЕООД Любомир Димит­ров, ръководител „Произ­вод­с­тво“ Росен Алек­сиев и ръководител отдел „Качес­т­вен кон­т­рол“ Юлияна Цен­кова за извър­шени прес­тъп­ления по служба и без­с­топан­с­т­веност, припомни Епицен­тър.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие