Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Отиде си антифашистът и строител на Българската армия ген. Борис Тошков

Отиде си антифашистът и строител на Българската армия ген. Борис Тошков

Отиде си антифашистът и строител на Българската армия ген. Борис Тошков

На 02.04.2018 г. на 97 годишна въз­раст

ПОЧИНА

ген. майор о.з. БОРИС ГЕОР­ГИЕВ ТОШ­КОВ

роден на 27.08.1920 г. в с. Локор­ско

Член на РМС от 1935 г., на БКП и БСП от 1943 г. Пар­тизанин и герой от антифашис­ката съп­ротива, коман­дир на 2-ри Терен­ски батальон на бригада “Чав­дар“, учас­т­ник в Отечес­т­вената война. Между 1944 и 1989 г. служи в Бъл­гар­с­ката народна армия – Комен­дант на Минис­тер­с­тво на отб­раната, Военно аташе в Мос­ква за периодите 19641968 г. и 19791987 г., активен деец на БСП и БАС.

Целият си съз­нателен живот БОРИС ТОШ­КОВ пос­вещава на социалис­тичес­ките и антифашис­тки идеи с голям принос в раз­витието на БНА и воен­ното дело.

Неговата човеч­ност, всеот­дай­ност, скром­ност и обич към хората ще останат завинаги в паметта и сър­цата на неговите другари и приятели. Той е пример за идеализъм, самоот­вер­женост, чес­т­ност и прин­цип­ност.

Пок­лонението ще се със­тои на 4 април 2018 г. от 11.00 ч. в с. Локор­ско — район Нови Искър.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ изразява иск­рените си съболез­нования към близ­ките, колегите и сърат­ниците на ген. Борис Тош­ков

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...