Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

В рам­ките на Сед­мицата на гората жур­налисти от Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция залесиха 120 фиданки от гор­с­коп­лодни дър­весни видове — диви  череша, ябълка и слива. Залесяването стана на екопътека “Кръста“. Леген­дата раз­казва, че по нея е минал пок­ровителят на бъл­гар­с­кия народ Свети Иван Рил­ски, който е и основател на Светата Рил­ска обител. Край новозалесената гора има и извор със светена вода, от който според преданието е пил светецът.

Сед­мицата на гората се провежда ежегодно у нас от 12 април 1925 г., когато минис­тер­с­т­вата на народ­ното прос­вещение и на земеделието и дър­жав­ните имоти обявяват началото на месец април за период, в който се правят кам­пании за защитата на гор­с­кото богат­с­тво. Инициативата по залесяването на екопътека “Кръста“ е и част от събитията, с които БТА отбелязва 120-та си годиш­нина и се извър­шва в пар­т­ньор­с­тво с Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие — едно от шестте гор­ски пред­п­риятия към Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите. То стопанисва дър­жав­ните гори в облас­тите Благоев­г­рад, Кюс­тен­дил, Пер­ник, София, Софийска и в стопан­с­тва от Ловешка и Пазар­джишка област. В залесяването учас­т­ваха служители на ЮЗДП и териториално поделение “Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво Рил­ски манас­тир“: дирек­торът на Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво “Рил­ски манас­тир“ инж. Георги Каб­зимал­ски, инж. Вера Станишева — начал­ник отдел “Възоб­новяване на горите“ в ЮЗДП и Иван Лудачки — старши лес­ничей в стопан­с­т­вото. 

Фидан­ките са произ­ведени в раз­сад­ника на Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво “Рил­ски манас­тир“, където са отг­леж­дани три години. За залесяването беше определен терен на 600 м над­мор­ска височина и над коритото на река Рил­ска. Очаква се дръв­четата да започ­нат да плододават до 56 години. Преди месец Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция засади 240 семенни фиданки от черен бор (произ­ведени в кон­тей­нери) в района на Арбанаси, в близост до староп­рес­тол­ния град, в пар­т­ньор­с­тво със Североцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...