Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Президен­тът Румен Радев чес­тити праз­никът на бъл­гарите в социал­ната мрежа Фейс­бук.

Светът отбелязва Меж­дународ­ния ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Един от праз­ниците, които сплотяват отвъд национал­ните граници и кул­турите, написа дър­жав­ният глава. Уважението към труда е мерило за общес­т­вената справед­ливост. У нас в много региони и в много професии трудът е недооценен. Затова бих желал да поз­д­равя хората, които отс­тояват правото на дос­тойни условия на труд и справед­ливо зап­лащане. Общес­тво, в което пътят към успеха не минава през труда и съзиданието, а през коруп­цията и клиен­телизма, е обречено на пос­тоянна криза и неудов­лет­вореност. От нас зависи да ги преодолеем. Затова искам да благодаря на всички онези — бедни или заможни хора на умс­т­вения и физичес­кия труд, които с поч­теност и усър­дие градят и пазят Бъл­гария. Чес­тит Първи май, скъпи сънарод­ници!, написа още президен­тът Радев.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие