Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 159, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Президен­тът Румен Радев чес­тити праз­никът на бъл­гарите в социал­ната мрежа Фейс­бук.

Светът отбелязва Меж­дународ­ния ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Един от праз­ниците, които сплотяват отвъд национал­ните граници и кул­турите, написа дър­жав­ният глава. Уважението към труда е мерило за общес­т­вената справед­ливост. У нас в много региони и в много професии трудът е недооценен. Затова бих желал да поз­д­равя хората, които отс­тояват правото на дос­тойни условия на труд и справед­ливо зап­лащане. Общес­тво, в което пътят към успеха не минава през труда и съзиданието, а през коруп­цията и клиен­телизма, е обречено на пос­тоянна криза и неудов­лет­вореност. От нас зависи да ги преодолеем. Затова искам да благодаря на всички онези — бедни или заможни хора на умс­т­вения и физичес­кия труд, които с поч­теност и усър­дие градят и пазят Бъл­гария. Чес­тит Първи май, скъпи сънарод­ници!, написа още президен­тът Радев.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие