Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова: Въпросът с двойните стандарти може да се реши с граждански натиск

Мая Манолова: Въпросът с двойните стандарти може да се реши с граждански натиск

Мая Манолова: Въпросът с двойните стандарти може да се реши с граждански натиск

До края на годината ще бъде въведена заб­рана за двой­ния стан­дарт на храните, произ­веж­дани за раз­лич­ните дър­жави от ЕС. За това беше категоричен еврокомисарят Вера Юрова, която беше специален гост на кон­ферен­цията, пос­ветена на проб­лемите с раз­лич­ните качес­тва на храните. Форумът беше организиран от омбуд­с­мана Мая Манолова под пат­ронажа на премиера Борисов. Пред БНТ Манолова беше категорична, че проб­лема с двой­ните стан­дарти може да се реши с граж­дан­ски натиск и обединение на всички инс­титуции у нас и в Европа. Многоб­рой­ните изс­лед­вания, които се правят и у нас, и в други европейски страни от раз­лични инс­титуции, включително и омбуд­с­мана, имахме соб­с­т­вено изс­лед­ване, показ­ват нещо, което бъл­гарите много добре знаят. А именно — стоки с една и съща марка, под един и същи бранд в една и съща опаковка се продават с раз­лични със­тавки и с раз­личен вкус. В Европа, където свобод­ното движение на граж­дани, стоки и капитали е базисна цен­ност, на прак­тика се оказва, че хората си купуват едни и същи продукти с раз­лично съдър­жание в зависимост от това дали са в соб­с­т­вената си страна или пътуват из Европа. Всеки един бъл­гар­ски граж­данин много добре знае, че шоколадите, мес­ните и млеч­ните продукти, макароните и особено дет­с­ките храни са с раз­лично съдър­жание в Бъл­гария, обясни Мая Манолова и даде за пример една абсур­дна ситуация, в която бъл­гар­ски майки поръч­ват зад граница, от други европейски страни адап­тирани млека, дет­ски пюрета, бебешка коз­метика, вместо да ги купят от квар­тал­ния супер­мар­кет, в който се продават под същата марка, но с раз­лични със­тавки на по-висока цена.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие