Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Евростатистика: Един от четирима българи е пенсионер

Евростатистика: Един от четирима българи е пенсионер

Евростатистика: Един от четирима българи е пенсионер

Един от четирима бъл­гари е в пен­сионна въз­раст, сочат нови данни от европейс­ката статис­тика. Според тях 2,77 бъл­гари в трудос­пособна въз­раст се падат на един жител над 65 г. По този показател Бъл­гария се нарежда на 6-то място в Европа.

Италия е страната, в която въз­рас­т­ните са най-много спрямо работос­пособ­ното население, след­вана от Гър­ция, Фин­лан­дия, Пор­тугалия и Гер­мания. В пос­лед­ните две всеки трети е в пен­сионна въз­раст, комен­тира Днес.бг. На другия край на скалата са Люк­сем­бург, Ирлан­дия, Словакия и Кипър, където един пен­сионер се пада на петима работещи и общес­т­вото трябва да отделя по-малко за грижите за тях.

Румъния също е сред дър­жавите с по-младо население, като заема шесто място сред “младите нации” в Европа, вед­нага след Полша и преди Авс­т­рия и Унгария. Съот­ношението между хора в работос­пособна и в пен­сионна въз­раст в Европа средно е четири към едно, като само преди 20 години е било 5:1. Един­с­т­вената европейска дър­жава, където през пос­лед­ните 2 десетилетия не се регис­т­рира зас­таряване на населението, е Люк­сем­бург. В мал­кото хер­цог­с­тво дори са успели да обър­нат тен­ден­цията. Затова пък във Фин­лан­дия увеличаването на хората в пен­сионна въз­раст е нарас­нало от един от петима на един от трима от 1997 г насам. Сериозно зас­таряване се отчита още в Малта, Словения и Литва. Както и в дър­жави с голямо население като Италия и Гер­мания.

Според статис­тиците това ще означава още по-голям натиск върху пен­сион­ните и здрав­ните сис­теми. Неот­давна Еврос­тат пуб­ликува данни, според които раж­даемостта в нито една европейска дър­жава не е дос­татъчно висока, за да може тя да запази населението си без внос на миг­ранти.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...