Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Жената, хвърлила яйце срещу зам.- министър Начева: Бях отчаяна! Няма болница във Враца!

Жената, хвърлила яйце срещу зам.- министър Начева: Бях отчаяна! Няма болница във Враца!

Жената, хвърлила яйце срещу зам.- министър Начева: Бях отчаяна! Няма болница във Враца!

Зам.-министърката си е научила един репертоар от няколко изречение, който си повтаря, твърди медицинска сестра, която стои месеци без заплата

Преди ден медици от бол­ницата във Враца, които с месеци не са получавали зап­латите си, замериха с яйца и освир­каха зам.-министъра на здравеопаз­ването Жени Начева. Лекарите и медицин­с­ките сес­три са без зап­лати от фев­руари, припомни Епицен­тър. Това, че замерих с яйце зам.-министъра на здравеопаз­ването, беше акт на отчаяние. От тол­кова време нещата нямат никакво раз­витие. Имам пет деца, за които в момента няма никакво здравеопаз­ване във Враца, обясни по „Нова телевизия Полина Комит­ска — жената, която замери с яйце заместник-министъра на здравеопаз­ването по време на посещението й във врачан­с­ката бол­ница. “Зам.-министърката си е научила един репер­тоар от няколко изречение, който си пов­таря. И предиш­ния път, когато идва ги каза“, уточни Комит­ска. Няма бол­ница във Враца, това е една приз­рачна сграда, каза още тя и сподели, че съп­ругът й работи в тази бол­ницата. Районът е неп­риятно зас­т­рашен и би тряб­вало да се пред­п­риемат дейс­т­вия по най-бързия начин, заяви изпъл­нител­ният дирек­тор в оставка Орлин Цвет­ков. Управ­ляващите тол­кова са се ояли, просто са се самозаб­равили. Те не ни раз­бират и не вяр­ват, че във Враца живеем зле, заяви Елеонора Колева – медицин­с­ката сес­тра, която покани зам.-министър Начева да живее един месец в ней­ното семейс­тво. Дъщеря ми пита защо ходя на работа, след като не ми плащат, добави тя. Отделението по реанимация временно е зат­ворено, което блокира работата и на останалите отделения. Причината е, че медиците напус­кат или излизат в бол­ничен, поясни начал­никът на ОАРИЛ д-р Рос­тис­лав Стефанов. Много пъти подавам рапорти за това, но без резул­тат. Правя всичко въз­можно да бъде въз­с­тановен ритъмът на работата, обясни още той. До края на юни ще преодолеем забавянето от зап­лащане на раз­ходи за пер­сонал от вече един месец. Вчера бол­ницата е получила сред­с­т­вата за пер­сонал за фев­руари, каза самата Начева по време на посещението си в бол­ницата в понедел­ник.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...