Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

Осем от 12-те под­съдими пътни полицаи от Пазар­джик, задър­жани през лятото на 2011 г. при операция „Пал­ките”, получиха ефек­тивни присъди на втора инс­тан­ция. Всички те са осъдени за учас­тие в организирана прес­тъпна група, а петима от тях – и за взимане на под­куп, припомня Би Ти Ви. Въз­зив­ната инс­тан­ция пот­върди оправ­дател­ните присъди на Специализирани наказателен съд спрямо останалите четирима служители на МВР, обвинени само за получаване на под­купи. На 28 ноем­ври 2016 г. пър­вата съдебна инс­тан­ция оправда всички 12 под­съдими по делото, след като прецени, че няма дос­татъчно доказател­с­тва за пов­диг­натите им обвинения. Сега обаче второин­с­тан­цион­ният съд наложи наказание от 4 години лишаване от свобода на двама от под­съдимите, на други трима – по 3 години и половина, а на останалите трима – по 3 години лишаване от свобода. Всички те имат и заб­рана да заемат длъж­ност в органите на МВР и да упраж­няват професията полицай за срок от 5 години. Наложени са им и глоби в раз­мер от 34 хил. лв. Раз­с­лед­ването започна по сиг­нали на изнуд­вани шофьори, според които от тях са били искани между 20 и 50 лв., за да не бъдат сан­к­ционирани с по-тежки админис­т­ративни наказания. Присъдата на Апелатив­ния специализиран наказателен съд не е окон­чателна и под­лежи на обжал­ване и протест пред Вър­хов­ния касационен съд.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие