Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

На втора инстанция: Затвор за 8 корумпирани пътни полицаи

Осем от 12-те под­съдими пътни полицаи от Пазар­джик, задър­жани през лятото на 2011 г. при операция „Пал­ките”, получиха ефек­тивни присъди на втора инс­тан­ция. Всички те са осъдени за учас­тие в организирана прес­тъпна група, а петима от тях – и за взимане на под­куп, припомня Би Ти Ви. Въз­зив­ната инс­тан­ция пот­върди оправ­дател­ните присъди на Специализирани наказателен съд спрямо останалите четирима служители на МВР, обвинени само за получаване на под­купи. На 28 ноем­ври 2016 г. пър­вата съдебна инс­тан­ция оправда всички 12 под­съдими по делото, след като прецени, че няма дос­татъчно доказател­с­тва за пов­диг­натите им обвинения. Сега обаче второин­с­тан­цион­ният съд наложи наказание от 4 години лишаване от свобода на двама от под­съдимите, на други трима – по 3 години и половина, а на останалите трима – по 3 години лишаване от свобода. Всички те имат и заб­рана да заемат длъж­ност в органите на МВР и да упраж­няват професията полицай за срок от 5 години. Наложени са им и глоби в раз­мер от 34 хил. лв. Раз­с­лед­ването започна по сиг­нали на изнуд­вани шофьори, според които от тях са били искани между 20 и 50 лв., за да не бъдат сан­к­ционирани с по-тежки админис­т­ративни наказания. Присъдата на Апелатив­ния специализиран наказателен съд не е окон­чателна и под­лежи на обжал­ване и протест пред Вър­хов­ния касационен съд.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие