Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: ГЕРБ предаде превозвачите

БСП: ГЕРБ предаде превозвачите

Борисов пак си намери виновници – Рузвелт, Сталин и Чърчил, иронизира Георги Свиленски от левицата

Кабинетът на Бойко Борисов предаде превоз­вачите, убедени са в БСП. Затова чер­вените канят утре в 9 ч сут­ринта премиерът да дойде в пар­ламента и да каже какво прави за бъл­гар­с­ките превоз­вачи.

От днес до гласуването в комисията по тран­с­порт на ЕП остават 24 дни, за това време Бъл­гария трябва да пред­с­тави пред­ложения и да ги отс­тоява, посочи на прес­кон­ферен­ция депутатът от “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски.

Заложените в пакета за мобил­ност промени ще засег­нат 70 000 бъл­гар­ски тран­с­пор­тни сред­с­тва и 190 000 души, които ще останат без работа, посочи Свилен­ски.

Според него досега тук, в Бъл­гария, правител­с­т­вото на срещи с пред­с­тавители на автомобил­ния тран­с­порт е обяс­нявало, че работи в техен интерес и ще ги защити. Но не е нап­равило това в Брюк­сел и на форумите, където е обсъж­дан т.нар. пакет за мобил­ност. С него се въвежда задъл­жението шофьорите на ТИР-ове да се връщат в страната, от която са, на всеки три сед­мици, да не се нощува в кабините на камионите, а в хотел и щом пресекат границата, да им се плащат коман­дировъчни като на страната, на чиято територия са в момента. 

“Борисов пак намери винов­ник! И понеже нямаше как БСП да е виновна за незащитените права на превоз­вачите, виновни се оказаха Чър­чил, Руз­велт и Сталин“, изтъкна Георги Свилен­ски на брифинга на “Позитано“ 20.

Той зададе риторич­ния въп­рос кой предаде превоз­вачите. И припомни, че през ноем­ври правител­с­т­вото е решавало как да се гласува по новия пакет за мобил­ност в Съвета по тран­с­порт в ЕП. И тогава кабинетът е решил да под­к­репи измененията. Дори по темата за почив­ката на шофьорите новият рег­ламент е получил зелена свет­лина от бъл­гар­с­ките управ­ници.

“Правител­с­т­вото решава минис­търът на тран­с­порта да изложи позицията на бъл­гар­с­ката страна съоб­разно хода на дис­кусията. На 5 декем­ври 2017 г. в Брюк­сел е проведено заседанието на Съвета по тран­с­порт, на което се раз­г­лежда пакета за мобил­ност. Нап­ример, Румъния изразява притес­нения съг­ласно каботажа и заб­раната да се нощува в кабината. Испания, Фран­ция, Гер­мания и други страни вземат отношение. Унгария казва, че автомобил­ния тран­с­порт не попада в групата на коман­дированите.

Бъл­гария мълчи“, посочи Свилен­ски.

Тук говорим едно, но там, където трябва да бъдат отс­тоявани бъл­гар­с­ките интереси премиерът, вицеп­ремиерът, минис­търът на тран­с­порта мъл­чат, изтъкна социалис­тът.

Стой­нев: За нас АЕЦ „Белене” винаги е на дневен ред

Нашата позиция е ясна и категорична – Бъл­гария има нужда от нови ядрени мощ­ности. За нас проек­тът АЕЦ „Белене“ винаги е бил на дневен ред“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. „Въп­реки удъл­жаването на работата на 5 и 6 блок в АЕЦ „Коз­лодуй“, след 10 години ние трябва да ги нарежем на скрап. Тогава какво ще правим? Трябва да имаме сигурна мощ­ност“, допълни Стой­нев. Той припомни, че по инициатива на БСП, правител­с­т­вото трябва да изготви пътна карта за рес­тар­тиране на проекта „Белене“, което е гласувано преди около месец и половина. „Нас­тоявахме за отмяна на прос­ловутия мораториум. Тогава ни се обяс­няваше, че това не зависело от пар­ламента. Хубаво е, че сега се говори за този проект“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Той под­черта, че са изминали 10 години откакто е бил спрян. „Искаме да се убедим дали това не е поред­ната ПР акция на правител­с­т­вото. Искаме да говорим с кон­к­ретика – какви са стъп­ките и какво трябва да се случи“, каза още Стой­нев.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...