Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Министър Кирил Ананиев: Тези хора са лъгани с години, нормално е да не вярват

Тези бол­ници в продъл­жение на 13 и повече години се водят към фалит. Голяма част от тези хора, които работят в Ловеч и Враца, работят през по-големия период от тези 13 години там и са свидетели на всички порочни прак­тики, свър­зани с общес­т­вените поръчки за лекар­с­тва, медикаменти, медицин­ски изделия, апаратура, тех­ника, заяви пред „Нова телевизия” минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев. Припом­няме, при посещението на заместник-здравния минис­тър Жени Начева във врачан­с­ката бол­ница в понедел­ник се стигна до ескалация на нап­режението, като дори по нея бяха хвър­лени яйца от страна на пер­сонала.

Тези хора наис­тина не вяр­ват на дър­жавата, но след като не вяр­ват, защо тогава не излязоха на протест, попита Ананиев. По думите му злоупот­ребите в двете лечебни заведения са за милиони. Той изтъкна, че нас­тоящето ръковод­с­тво на МЗ още в началото на ман­дата си е пред­п­риело дейс­т­вия заедно с главна прокуратура и МВР заради пороч­ните прак­тики в бол­ниците. Прокуратурата е един­с­т­веният орган, който може да каже в момента чия е вината, точно в какъв раз­мер и какво трябва да бъде съот­вет­ното наказание, категоричен бе той. Ананиев припомни, че МЗ няма законово основание да пок­рие дъл­говете на бол­ниците, въз­лизащи на половин милиард лв. Той обясни, че когато озд­равител­ният план заработи напълно, ще започне изп­лащането на старите зап­лати на медиците и посочи, че затова са необ­ходими 23 месеца. Грехота е при тол­кова пари да има недоволни, заяви премиерът Борисов на заседанието на МС в комен­тар за проб­лемите в бол­ниците във Враца и Ловеч. Той се обърна дирек­тно към здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев с думите хората да си получат зап­латите и „паралелно с това да се правят рефор­мите“. Да си получават зап­латите и правете рефор­мите. И обяс­нявайте, че не може да се крадат и източ­ват бол­ниците, заяви Борисов.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие