Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Ще търсим широка подкрепа за проекта за бъдещето на България, който БСП готви

Корнелия Нинова: Ще търсим широка подкрепа за проекта за бъдещето на България, който БСП готви

Корнелия Нинова: Ще търсим широка подкрепа за проекта за бъдещето на България, който БСП готви

Лидерката на левицата отчете внесени 31 законопроекта за решаване на конкретни социални проблеми

През пос­лед­ните близо два месеца над десет пъти отк­риваме или нов клуб на БСП, или обновен, в които приемаме нови членове на пар­тията. Това е показателно, че дори когато сме в опозиция, хората ни вяр­ват, че си вър­шим работата и идват нови съмиш­леници”. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на отк­риването на обновения клуб на пар­тията в столич­ния квар­тал Люлин пред десетки сим­патизанти и членове на левицата. Тя добави, че е лесно, когато си в управ­ление да приемаш нови членове , но истин­ско, поч­тено и без­корис­тно е, когато си в опозиция, да дой­дат хората при теб. „Това ни радва и се дължи на всеки един от вас, че за година не отс­тъпихме от обещанията, които дадохме преди изборите. Въп­реки изкушенията и опитите да купят част от нас с пос­тове, ние устояхме”, добави Нинова. Пред препъл­нения клуб на БСП тя отчете свър­шеното от пар­ламен­тар­ната група за една година. „31 закона внесоха нашите депутати в изпъл­нение на обещанията и на прог­рамата ни. Това е една истин­ска алтер­натива. Няма сед­мица да няма протест в страната. Не помня скоро да е имало тол­кова раз­лични протести — на учители, лекари, полицаи, пожар­никари, хора с увреж­дания, учени, еколози. Затова сме приз­вани да отговорим на очак­ванията на хората”, добави още тя. По думите й БСП под­к­репя приоритетите на европ­ред­седател­с­т­вото, но не може да се оставят хората в страната на произ­вола на съд­бата. 

Кор­нелия Нинова съобщи, че до началото на юли ще бъде свикано Национално съвещание. На него левицата ще пред­с­тави проект за бъдещето и визия за Бъл­гария, който ще пред­ложи за общес­т­вено обсъж­дане. Ще се тър­сят пред­ложения и под­к­репа от раз­лични професионални организации, граж­дан­ски струк­тури и други пар­тии по най-важните за страната въп­роси. По време на отк­риването на обновения клуб Нинова връчи член­ски карти на новоп­риети членове на БСП

Столич­ният лидер на БСП Калоян Пар­гов допълни, че Клубовете на БСП в София ще се превър­нат в средища за пред­с­тавяне на алтер­натив­ните мес­тни политики. „Обновяването на пар­тий­ните клубове е задача, която си пос­тавихме през миналата година и успешно изпъл­нихме. Тези клубове са мес­тата, където хората да раз­берат, че БСП се е променила“, това каза лидерът на столич­ните социалисти пред десет­ките членове и сим­патизанти, които присъс­т­ваха на събитието. 

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие