Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МС гласува 1, 4 млрд. за бронирани машини и 1, 8 млрд. за изтребители

МС гласува 1, 4 млрд. за бронирани машини и 1, 8 млрд. за изтребители

Проек­тът, който гласувахме за бронирани машини, е на стой­ност 1,4 млрд. лв., а за изт­ребители – 1,8 млрд. лв. Това съобщи минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов след заседание на правител­с­т­вото, предаде „Фокус“.

Пър­вият проект за инвес­тиционен раз­ход е за придобиване на основна бойна тех­ника за изг­раж­дане бойни групи от със­тава на механизираната бригада. Става въп­рос за проект на стой­ност 1 464 000 000 лв. с ДДС за отк­риване на 150 единици бойна тех­ника, като срок на плащането е 12 години. Пър­вите години сумите са по 100 млн. лв. на година, а пос­лед­ните три години от 150 до 180 млн. лв.

Става въп­рос за проект, в който се пред­вижда произ­вод­с­тво в Бъл­гария с мак­симално включ­ване на бъл­гар­с­кия воен­ноп­ромиш­лен ком­п­лекс, а също и машините, които ще бъдат реализирани, в целия жиз­нен цикъл на своето същес­т­вуване да бъдат модер­низирани в бъл­гар­ски пред­п­риятия“, комен­тира минис­тър Каракачанов.

Във връзка с актуализирания проект за придобиване на нов тип боен самолет той посочи, че става въп­рос за минимум 8 самолета, като сумата е 1,8 млрд. лв. с ДДС, а срокът за плащането е раз­с­рочен във времето в 10 години. „Искам да благодаря на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите за под­к­репата, тъй като дълго обсъж­дахме дали да е с ДДС или без ДДС. Към момента шест фирми са проявили интерес към този проект и ще дадем опция и за нови изт­ребители, и за втора ръка такива“, комен­тира още той.

Каракачанов обясни, че проек­тите са гласувани, а днес ще бъдат внесени в Народ­ното съб­рание. „И се надявам, ако нещо не се забави в пар­ламента, поне по един от тях да бъде сключен договор до края на годината. Ще тър­сим мак­симално изгод­ния за национал­ния интерес вариант. Няма да има политически или геополитически пред­почитания – който нап­рави най-добрата оферта, той ще бъде пред­почетен“, каза още минис­търът на отб­раната

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие