Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Бригаден генерал Димитър Иванов: Ние сме армията на критичния минимум

Коман­дирът на 24-та авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Иванов заяви по БНТ, че се прави всичко въз­можно според финан­сирането да се под­държа авиацион­ната тех­ника в базата. Под­дър­жането на тех­никата е важно и задъл­жително условие, за да може да се лети във всякакви условия. Нашите хора правят всичко въз­можно според това как се финан­сира и как се осигурява под­дръж­ката на авиацион­ната тех­ника. Дейс­т­вително тя не се под­държа както трябва. Тоест не се осигурява финан­сово и материално и това със­тояние е вече многогодишно и е критично. Време е всички да раз­берат, че ние сме армията на критич­ния минимум, когато вече сме на границата да стават все повече и повече катас­т­рофи, предуп­реди бригад­ният генерал по общес­т­вената телевизия. Той заяви още, че хеликоп­терът Ми-17, който катас­т­рофира близо до граж­дан­с­кото летище в Плов­див е летял почти 3000 часа откакто е влязъл в екс­п­лоатация, но не е имал същес­т­вени проб­леми след ремонта през 2016 г., които да поп­речат на безопас­ността на полета. По думите му европейс­ките и натов­с­ките стан­дарти налагат да се лети много повече — до 180 часа на година. Но финан­совото многогодишно положение ни докара така, че ние не можем да ги изпъл­ним. Има пилоти, които летят по 4 полета на годината. Това е малко, комен­тира генерал Иванов. Той каза още, че няма сред­с­тва за гориво и за части. Продъл­жава раз­с­лед­ването на причините за трагич­ния инцидент с хеликоп­тера на авиобаза Крумово. Тех­нически проб­лем на летател­ната машина остава основ­ната вер­сия, не са отк­рити доказател­с­тва за човешка грешка.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...