Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

На 13 юли, петък, премиерът Бойко Борисов ще пред­с­тави пред пар­ламента пос­тиг­натото от страната ни по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз. Депутатите гласуваха вчера процедурни правила, които пред­виж­дат премиерът Борисов, в рам­ките на 10 минути, да пред­с­тави док­лада на Минис­тер­с­кия съвет за учас­тието на Бъл­гария в процеса на вземане на решения на Европейс­кия съюз през пред­ход­ното пред­седател­с­тво, както и приоритетите на страната ни през текущото. Правилата пред­виж­дат в рам­ките на изс­луш­ването изказ­вания да се правят и от името на пар­ламен­тар­ните групи, а депутатите ще могат да пос­тавят кон­к­ретни въп­роси на минис­т­рите. Отношение ще могат да вземат и присъс­т­ващите в пленарна зала членове на Европейс­кия пар­ламент. Премиерът Бойко Борисов вече пред­с­тави пред евродепутатите в Страс­бург резул­татите от Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, както и основ­ните приоритети на страната ни през пос­лед­ните шест месеца. Сред тях той отк­рои бъдещето на Европа, европейс­ката пер­с­пек­тива за Запад­ните Бал­кани, младите хора, сигур­ността и стабил­ността в Европа, както и циф­ровата икономика.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...