Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN

Чеферин с ясно пос­лание

Минис­търът на младежта и спорта Красен Кралев пред­седател­с­тва Съвета на спор­т­ните минис­три на ЕС в Брюк­сел. Специален гост по покана на Кралев бе президен­тът на УЕФА Алек­сан­дър Чеферин. По в…

Властта реже Стран­джа — Сакар от сел­с­ката прог­рама?

Докато ние говорим за мерки, там няма да останат хора, казват депутати от левицата

Пред­ложението на народ­ните пред­с­тавители от БСП Виолета Желева и Никола Дин­ков Странджа-Сакар и гранич­ните р…

Италия иска отмяна на антирус­ките сан­ции

Управ­ляващата италиан­ска коалиция от “Движение 5 звезди“ и край­нодяс­ната пар­тия “Лига“ пред­виж­дат отваряне към Русия, “която не трябва да бъде смятана за зап­лаха, а за икономически и тър­говс…

Новият премиер Джузепе Конте ще спира затягането на коланите за италианците

Новият премиер Джузепе Конте ще спира затягането на коланите за италиан­ците

“Движение 5 звезди“ и партия “Лига“ вдигат антируските санкции

Наз­наченият в сряда за шеф на италиан­с­кото правител­с­тво Джузепе Конте пое ангажимент да приложи обща прог­рама, изгот­вена от анти…

Британ­с­ката полиция задържа 10 души, изпол­з­вали чуж­денци за роб­ски труд

Британ­с­ката полиция съобщи, че в резул­тат на едносед­мична операция срещу “роб­с­т­вото“ на работ­ното място са били спасени десетки жер­тви на този вид екс­п­лоатация и са били извър­шени няколко ар…

Юлия Скрипал иска да се възстанови и да се върне в родината някой ден

Юлия Скрипал иска да се въз­с­танови и да се върне в родината някой ден

Юлия Скрипал оцеля след опит за убийс­тво, за което британ­с­ките власти обвиняват Русия, но Мос­ква опроверга обвиненията. Дъщерята на бив­шия руски разуз­навач каза в специално изяв­ление за Ройт…

Обаче

 

Интервю