Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Парите за младите фермери не са достатъчни, призна агроминистърът

Парите за младите фермери не са достатъчни, призна агроминистърът

Парите от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) за под­помагане на младите фер­мери не са дос­татъчни. Приемът, прик­лючил преди няколко дни, е с бюджет от 22 млн. евро, остатъчен бюджет по мяр­ката с 1800 проек­тни пред­ложения с раз­мер на заявената финан­сова помощ от 45 млн. евро, което е два пъти повече от пър­вия прием. Общо пос­тъпилите заяв­ления за под­помагане в рам­ките на този прием са били 2664, от тях одоб­рени са 1400. Така комен­тира минис­търът на земеделието Румен Порожанов сред­с­т­вата от ПРСР в отговор на въп­рос от депутатите от БСП Светла Бъч­варова и Николай Пенев относно мерки за под­к­репа на младите фер­мери чрез прог­рами на национално ниво и чрез Общата сел­с­кос­топан­ска политика. Порожанов се съг­ласи с твър­дението на…

Прочети още…

Животновъди от Русенско искат незабавни мерки срещу африканската чума

Животновъди от Русенско искат незабавни мерки срещу африканската чума

Пред­с­тавители на свинеком­п­лек­сите в русен­с­ките села Бръш­лен, Голямо Враново и в Николово — едни от най-големите в Бъл­гария, в които се отг­леж­дат общо около 85 хил. животни, поис­каха дър­жавата да пред­п­риеме спешни мерки срещу появата и евен­туал­ното раз­п­рос­т­ранение на африкан­с­ката чума по свинете у нас, предаде БТА. Управителят на пред­п­риятието в Голямо Враново д-р Миленка Димит­рова, където се отг­леж­дат 30 хил. животни, заяви, че са регис­т­рирани огнища на болестта в Румъния — на около 200 км от…

Прочети още…

Фермерка на съд за измама със зайци на хартия

Фермерка на съд за измама със зайци на хартия

Фер­мерка от Благоев­г­рад­ско отива на съд, заради измама със зайци на хар­тия. Окръжна прокуратура — Благоев­г­рад внесе в края на сед­мицата за раз­г­леж­дане в съда обвинителен акт срещу Т. П. от София за извър­шено от нея прес­тъп­ление по чл. 248 от НК. Преди три години на 24.07.2015 г. обвиняемата дама подала в Облас­тна дирек­ция на Дър­жавен фонд „Земеделие“ — гр. Благоев­г­рад заяв­ление като бенефициент, земедел­ски произ­водител — физическо лице, по Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020

Прочети още…

Застрахователи предлагат да бъде създаден пул за агрозастраховане

Секторът отказа да подкрепи предложения от земеделското министерство модел за превенция на градушките

Да бъде съз­даден пул за сел­с­кос­топан­ско зас­т­раховане, вместо сега пред­ложения модел за превен­ция на градуш­ките. Това се казва в позиция на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зас­т­рахователи, в която членуват 28 ком­пании с дял над 93% от бъл­гар­с­кия зас­т­рахователен пазар. Най-масовите зас­т­раховки като „Каско“ и „Домашно имущес­тво“ ще пос­къп­нат, ако дър­жавата задължи зас­т­рахователите да финан­сират бор­бата…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...