Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Доходите в столицата се увеличават над четири пъти за 15 години

Доходите в столицата се увеличават над четири пъти за 15 години

Доходите в столицата се увеличават над четири пъти за 15 години

Раз­п­ределението на доходите през 2016 г. показва ясно покач­ващата се роля на столицата като областта, където се генерират най-голяма част от доходите в бъл­гар­с­ката икономика, сочат резул­татите от съв­мес­тен проект на Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ) и бъл­гар­с­ката геоин­фор­мационна ком­пания „Мапекс“ за геоин­фор­мационен анализ на икономически данни. Ефект от тази кон­цен­т­рация на доходи се вижда и в област Пер­ник, вероятно поради интен­зив­ната ежед­невна трудова миг­рация на работещи от Пер­ник към София. Други области като Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и Плов­див успяват в извес­тна степен да съх­ранят своята форма и мащаб, макар доходите в тях да остават далеч от нивата в София. Тежестта на редица области от Северна Бъл­гария — Видин, Мон­тана, Ловеч, Силис­тра, Раз­г­рад и Тър­говище, както и на Пазар­джик, Кър­джали и Сливен в южната част на страната, е далеч по-малка от гледна точка на приноса им в общите доходи на домакин­с­т­вата в страната. От 2001 до 2016 г. сред­ногодиш­ният доход на лице от домакин­с­т­вото в страната се увеличава средно с 240 лв. годишно или с 20 лв. месечно, дос­тигайки 5 167 лв. След извес­тно колебание в годините на кризата делът на доходите от работна зап­лата нарас­тва чув­с­т­вително. Това означава, че значителна част от доходите на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва в някои области се фор­мират, на първо място, от работна зап­лата и едва след това от други приходоиз­точ­ници като пен­сии и социални помощи. През 2016 г. най-високи са доходите в столицата — 7349 лв./човек годишно, а най-ниски — във Видин, Кър­джали, Сливен, Силис­тра, и Тър­говище — под 4 хил. лв./човек годишно. Раз­ликата между областта с най-високи сред­ногодишни доходи и тази с най-ниски се увеличава от 1,8 пъти през 2000 г. до 2,1 пъти през 2016 г.

България

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...